Profily lektorů

Zlámalová Zuzana

Zlámalová Zuzana

Poradenství vedu s využitím technik zaměřených na řešení, budeme společně hledat silné stránky dítěte/klienta, jeho zdroje, taky popisovat zdroje, které dítě potřebuje doplnit tak, aby svoji situaci zvládlo. Poradenství zaměřuji pozitivně, do řešení situace dítěte bude aktivně zapojena celá rodina tak, aby výsledek byl udržitelný (klíčová je participace všech zainteresovaných stran).

Pracuji jako školní psycholožka a terapeutka, mám dlouholetou zkušenost ze Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a s prací s dětmi odcházejícími do ústavní nebo pěstounské péče. Provozuji též soukromou psychoterapeutickou praxi. Příležitostně působím i jako lektorka.

Zaměřuji se na oblast výchovy a na efektivní komunikaci mezi dětmi a dospělými, na školní úspěšnost, práci se stresem, na tendence k sebepoškozování. Věnuji se tématům smrti a umírání a zabývám se také relaxacemi a aktivní meditací.

Jsem kvalifikovaná v oblasti kompletní krizové intervence. Blízký je mi směr biosyntézy a práce s tělem, v nichž se průběžně vzdělávám. Ve své práci využívám tvořivosti a propojování různých myšlenkových směrů.

Ve volném čase se věnuji józe, meditacím, latinskoamerickým tancům, přírodě, hře na valašskou fujaru, šachům a ručním pracím.


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis

/

Mediální partner: SMART EMAILING 


Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz