Profily lektorů

Zlámalová Zuzana

Zlámalová Zuzana

Poradenství vedu s využitím technik zaměřených na řešení. Ve své praxi se zaměřuji na děti od 12 let (jedná-li se o samostatné setkávání s dítětem), na dospívající a na rodiče. V případě dětí do 11 let spolupracuji především s rodičem samým (dítě samo pro změnu potřebuje dopomoc rodiče, proto je zde spolupráce přímo s rodičem klíčová).

 

Budeme společně hledat silné stránky dítěte/rodiče, které dítě/rodič potřebuje ke zvládnutí konkrétní situace. Do řešení situace dítěte můžou být aktivně zapojeni i ostatní členové rodiny.

 

V Akropolisu se můžete se mnou potkat ve čtvrtky mezi 13. a 18. hodinou odpoledne. Témata, s nimiž se na mě můžete obracet, jsou: oblast výchovy, školní úspěšnosti, práce se stresem (stabilizační a relaxační techniky), zpracování životních ztrát, sebepoškozování, efektivní komunikace mezi rodičem a dítětem, motivace dítěte ke spolupráci, osobnostní růst.

 

Něco o mně.

Pracuji jako školní psycholožka, mám zkušenost ze Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a s prací s dětmi odcházejícími do ústavní nebo pěstounské péče. Provozuji soukromé psychologické poradenství a působím i jako lektorka pro pěstouny.

Jsem kvalifikovaná v oblasti kompletní krizové intervence. Blízký je mi směr biosyntézy, v němž se průběžně vzdělávám. Ve své práci využívám tvořivosti a propojování různých myšlenkových směrů.

Ve volném čase se věnuji józe, meditacím, salse, pobytu v přírodě, hře na valašskou fujaru a ručním pracím.


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis