Poradenství v Akropolis

V rámci poradenství v centru Akropolis můžete využít bezplatných nebo částečně zpoplatněných poraden.

V poradnách spolupracujeme s odborníky z řad psychologů, terapeutů, speciálních pedagogů, právníků a sociálních pracovníků.

Lze využít prezenční formu konzultací, tak i online prostředí.

V nelehkých situacích, ve kterých se dnešní rodiny díky enormnímu vytížení a nárokům okolí nacházejí, je pro nás zásadní pomoci klientům nalézt rovnováhu a zvládat pracovní, rodičovskou, partnerskou či dcero/synovskou roli.

Jsme přesvědčeni, že vytvořit bezpečné prostředí pro řešení různých životních situací je jednou ze zásadních povinností rodinných center. Včasným ošetřením zátěžových rodinných situací lze předcházet rozpadům vztahů, ztrátě důvěry a bezpečí apod. Naši pracovníci poraden spolu kooperují, je možné kombinovat poradny dle specifických potřeb jednotlivců, partnerů či rodin. Forma, intenzita a délka spolupráce se odvíjí od individuálních potřeb klientů.

Poradenství finančně podporuje MPSV v projektech “Spolu a aktivně“ a „Pomoc rodinám ve spolupráci s OSPOD“, Město Uherské Hradiště a Město Uherský Brod. Bez této významné finanční pomoci bychom nebyli schopni vysokou odbornost a komplexnost služeb rodinám nabízet. 80% našich poraden pro rodiny je bezplatných anebo za symbolický poplatek.

 

Soubor PDF: není dostupný

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz