Speciálně pedagogické poradenství


Poradna pro rodiče a děti s ADD/ADHD a žáky, kteří se obtížně soustředí, mají pomalejší pracovní…

Podpůrné, stimulační a relaxační aktivity pro děti (2 – 10 let) se specifickými potřebami - ADD,…

Speciálně-pedagogická poradna pro děti raného věku (0-7let) se specifickými potřebami a jejich…

Speciálněpedagogická poradna pro rodinu dětí se zdravotním postižením nebo znevýhodněním