Projekty

VZDĚLÁVÁME-SPORTUJEME-BAVÍME

Projekt - podpora práce s dětmi a mládeží pro NNO

Horizont

Projekt pro osoby starší 50 let, které se chtějí vrátit na trh práce

Planeta A - podpora rodin dětí s autismem

speciálně pedagogická poradna pro rodiny a preventivní poradenský a tréninkový program pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra a kombinovaným postižením

Sociálně právní ochrana dětí

činnosti a cíle v rámci pověření SPOD

Spolu a aktivně

preventivní aktivity na podporu rodiny

Kaleidoskop kompetencí

Mezinárodní projekt založený na partnerství čtyř organizací

Potřebujeme genderové brýle?

Ambicí projektu „Potřebujeme genderové brýle?" je upozorňovat na stereotypy a bourat předsudky.

Kurzy Genderové brýle

V rámci projektu byly organizovány vzdělávací kurzy, workshopy a semináře. Během tří let trvání projektu centrum Akropolis realizuje celkem 4 kurzy v 5 výukových blocích.

Projekt BEZ BARIÉR

Cílem projektu je začlenění těchto dvou znevýhodněných skupin na trh práce a zvýšení jejich zaměstnatelnosti. Dalším cílem projektu je i zvýšení kvalifikace a klíčových kompetencí zdravotně postižených osob tak, aby odpovídaly současným potřebám zaměstnavatelů a situaci na trhu práce.

Ostatní projekty

Dobrovolnické centrum Akropolis Uherské…

V roce 2016 byl projekt "Dobrovolnické centrum Akropolis" spolufinancován…

Evropská dobrovolná služba

Evropská dobrovolná služba v centru AKROPOLIS v Uherském Hradišti

Společná cesta k zaměstnání

Projekt zacílený na osoby s postižením a osoby pečující o osobu blízkou.…

Projekt Vzdělávání lektorů

popis projektu OP VK - Vzdělávání lektorů

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz