Podpora nejen ohrožených rodin na Uherskohradišťsku/brodsku

Preventivní aktivity na podporu rodiny, partnerství a rodičovství

Aktivity projektu jsou komplexní. Rodinám v rámci projektu nabízíme odborné poradenství (psychologické poradenství zaměřené na rodinu a děti, sociálně-zdravotní poradnu, pracovně-právní poradnu, poradnu psychomotorického vývoje, internetovou a počítačovou poradnu, poradnu kariérového poradenství, poradnu závislostí, osobního rozvoje a před/po porodní poradenství, on-line poradenství pro teenagery a online, telefonické a e-mailové poradenství pro děti, rodiče, kteří se v souvislosti s aktuální situací ocitli v tíživé situace a neví, jak tuto situaci řešit a poradenství pro rodiče dětí s ADHD.

Pro rodiče budou realizovány podpůrné skupiny, kurzy efektivního rodičovství.

Dále budeme nabízet rodinám řešící různé typy sporů (mezi partnery, rodiči, dětmi, prarodiči, sousedy) rodinnou mediaci.

V rámci osvětově-edukační kampaně jsme se v roce 2022 zaměřili na téma patchworkové rodiny.

V roce 2023 bude cílem kampaně, jak sdělit rodičům, jak důležité je jejich chování vůči dítěti, jak významně ovlivňují jeho budoucí život v dospělosti, jakým nevhodným situacím by se měli vyhýbat.

Výstupy projektu 2023

Výstupy projektu 2022

Aktivity projektu "Podpora nejen ohrožených rodin na Uherskohradišťsku" jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.