Podpora nejen ohrožených rodin na Uherskohradišťsku

Preventivní aktivity na podporu rodiny

Aktivity projektu jsou komplexní. Rodinám v rámci projektu nabízíme odborné poradenství (psychologické poradenství zaměřené na rodinu a děti, sociálně-zdravotní poradnu, pracovně-právní poradnu, poradnu psychomotorického vývoje, internetovou a počítačovou poradnu, poradnu kariérového poradenství, poradnu závislostí, osobního rozvoje a před/po porodní poradenství, on-line poradenství pro teenagery a online, telefonické a e-mailové poradenství pro děti, rodiče, kteří se v souvislosti s aktuální situací ocitli v tíživé situace a neví, jak tuto situaci řešit). Pro rodiče budou realizovány podpůrné skupiny. Pilotně budeme nabízet rodinám řešící různé typy sporů (mezi partnery, rodiči, dětmi, prarodiči, sousedy) rodinnou mediaci. Pro děti na prvním stupni ZŠ, u kterých byla diagnostikována ADHD/ADD, bude probíhat skupinový program Neposeda.

V rámci osvětově-edukační kampaně se budeme zaměřovat na téma patchworkové rodiny. Skutečnost společného soužití nových partnerů, kteří jsou současně (nebo alespoň jeden z nich) rodiči, v sobě nese spoustu potenciálních problémů, krizových a náročných situací. V rámci různých témat, která jsou s patchworkovou rodinou spjaty, jsme si pro téma kampaně 2022 vybrali způsoby přijetí nového partnera/partnerky do patchworkové rodiny, jak navzájem komunikovat, jaká mít očekávání, co všechny zúčastněné čeká a fakt, že tato nová rodina může fungovat a navzájem být oporou.

Výstupy projektu

Aktivity projektu "Podpora nejen ohrožených rodin na Uherskohradišťsku" jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.