Sociálně právní ochrana dětí

Činnosti a cíle v rámci pověření SPOD


Seznam činností a cílů realizovaných centrem Akropolis, z.s.

na základě Pověření v oblasti sociálně-právní ochrany dětí:


  • Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělání dítěte při péči o dítě zdravotně postižené.

Cíl: Ochrana zdravotně postiženého dítěte pomocí poradenství a služeb pro ně přínosných.

  • Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu.

Cíl: Zvýšení informovanosti klientů v SPOD a jejich dovednosti pomocí nácviků dovedností vedoucí k vyřešení problémů klienta.


Posláním organizace je pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, poskytování poradenství pro rodiče při výchově a vzdělávání dítěte. Dále také pořádání kurzů a přednášek.

Cílová skupina:

  • rodiče s dětmi
  • příbuzní s dítětem

Zásady:

  • osobní přístup založený na důvěře
  • respekt k rodině a jejím potřebám
  • jednání primárně s ohledem na zájem dítěte
  • profesionální a objektivní přístup ke klientovi
  • jednání v souladu s etickým kodexem


V případě zájmu o asistovaný kontakt nás můžete kontaktovat:

tel.: +420 608 971 095
email: eva.miklova@akropolis-uh.cz

Více informací: Asistovaný kontakt