Evropský sbor solidarity v Uh. Hradišti

přijímací i vysílající organizace


Evropský sbor solidarity nabízí mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným. V rámci programu poskytuje mládeži a organizacím možnosti dobrovolnictví a zapojení se do solidárních projektů. Je hrazen z prostředků Evropské Unie v rámci programu Erasmus+ a je pro dobrovolníky zdarma. Je jim hrazena cesta, kapesné, stravné a je zajištěno ubytování.

Centrum AKROPOLIS je akreditovanou hostitelskou i vysílající organizací pro Evropský sbor solidarity. 
Evropský sbor solidarity umožňuje mladým lidem zapojit se individuálně nebo ve skupinách do dobrovolnických projektů konaných v zemích EU a v partnerských zemích. Projekty v délce 2 až 12 měsíců jsou zaměřeny na kulturu, děti a mládež, sport, sociální péči, umění, ekologii...

Dobrovolníkem se může stát každý mladý člověk ve věku 18 až 30 let, který má trvalé bydliště v ČR, v jiné zemi programu nebo v partnerské zemi.


Současný projekt nese název: NEW EXPERIENCE III. 

číslo projektu: 2023-1-CZ01-ESC51-VTJ-000133600

registrační číslo: OID E10168245

kontakt: evs@akropolis-uh.cz

Evropský sbor solidarity v centru AKROPOLIS v Uherském Hradišti