Podpora ohrožených rodin pečující o závislého člena rodiny

Projekt je určen pečujícím osobám o nemocné dítě do věku 26 let s postižením II.-IV. stupně.

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu života neformálně pečujících osob a posílit dovednosti dětí s postižením. Dílčím cílem je zvýšit odborné kompetence pracovníků v metodě Otevřený dialog.

Našim společným cílem bude:

 • snížit Vaši pečovatelskou zátěž
 • posílit dovednosti dětí v rámci jejich možností
 • a také Vám umožnit realizovat se,
 • nadechnout a dovolit si pečovat sami o sebe.

Díky podpoře fondů Evropské unie a Ministerstva práce a sociálních věcí je podpora pro Vás BEZPLATNÁ.

PEČUJETE O DÍTĚ SE ZÁVISLOSTÍ II. – IV. STUPNĚ DO 26 LET? ?

Pokud ano, čtěte dál...

 • Máte příliš mnoho povinností, stresu a rozpadá se vám vztah?
 • Nestíháte se věnovat ostatním členům rodiny natož samy sobě?
 • Jste přetížení, frustrování?

V centru Akropolis se s Vámi ochotně sejdeme, vyslechneme a společně najdeme takové řešení, které podpoří nejen Vaše dítě, ale i rodinu jako celek.

Posláním projektu je pokusit se společně s vámi najít možné cesty vedoucí ke zvýšení kvality vašeho života. Víme, že závislé dítě na vás zůstane závislé, ale nabízíme vám podporu odborníků, kteří pracují na funkčních přístupech tak, aby vás v konečném důsledku podpořili a zkompetentnili nejen vás jako pečující rodiče, ale i celou rodinu jako celek.


V RÁMCI PROJEKTU MŮŽETE ZDARMA ZÍSKAT PODPORU: 

 • PSYCHOTERAPEUTA, se kterým můžete řešit cokoliv, co je pro vás důležité, palčivé, bolavé. Také možnosti svého vlastního rozvoje, jak zvládat péči o rodinu, partnerství a v neposlední řadě taky sebe.  Nejdůležitějším krokem z pravidla je si věc přiznat. V bezpečném prostředí terapie se pak může snáze hledat řešení (přijetí nebo smíření). 
 • SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA (SP), který vám pomůže pracovat s dítětem tak, aby vaše dítě lépe využilo potenciálu, kterého je vzhledem k jeho možnostem schopno. SP vám pomůže se lépe orientovat v potřebách a rituálech vašeho dítěte. Ukáže vám techniky, nácviky činností, které podpoří zapojení vašeho dítěte do běžného života. Pomůže se lépe zorientovat a pochopit ve vývojových fázích dítěte. To vám může časem pomoci snížit psychickou zátěž při péči.
 • SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA/case managera – vám pomůže najít možnosti sociální podpory, pomůže vám si zpřehlednit právní otázky spojené s péči o dítě a podobně.
 • TERÉNNÍHO PRACOVNÍKA, který podporuje rozvoj vašeho dítěte, např. nácvikem komunikace, péčí dítěte samo o sebe a své okolí, plnění školních povinností a podobně. Tato podpora může probíhat jak v prostorách Akropolis, z. s., tak i v domácím prostředí dítěte dle společného individuálního plánu podpory rodiny
 • EXTERNÍCH ODBORNÍKŮ – v projektu v případě potřeby můžete využít např. fyzioterapeuta, psychiatra, finančního poradce, právníka, mediátora nebo další profese dle vašich specifických potřeb.


PORADNY jsou formou AMBULANTNÍ (v centru Akropolis) i TERÉNNÍ (domácí prostředí, místa blízká klientům, příroda, apod.). S handicapovanými dětmi pracujeme individuálně na základě jejich vývojových potřeb a zároveň se věnujeme podpoře rodičovských kompetencí a rodině jako celku. 

Projekt je zaměřen na posílení rodičovských kompetencí s cílem snížení pečovatelské zátěže rodičů, pokud je možné udržet rodinu jako respektující celek, kde má každý člen rodiny své bezpečné místo. Pracujeme s rodinou jako s propojeným systémem a to skrze individuální plán podpory.

Prostřednictvím multidisciplinárního přístupu k rodinám zvyšujeme efektivitu intervencí různých profesí, jež do rodiny vstupují (tripartita sociální oblast/školství/zdravotnictví)

V rámci projektu nabízíme rodinám terapii jak INDIVIDUÁLNÍ tak PÁROVOU, poradenství, nácviky, case management a právní poradenství.


Potřebujete podporu? Kontaktujte nás.  PŘIHLÁŠKA DO PROJEKTU ZDE

KONTAKTNÍ OSOBA pro zařazení do projektu je:

Mgr. Božena Horáková


sociální pracovnice, sociálně-právní poradenství
T: + 420 608 851 095
E: bozena.horakova@akropolis-uh.cz


Projekt Podpora ohrožených rodin pečující o závislého člena rodiny
je spolufinancován Evropskou unií 

Reg.č.: CZ.03.02.02/0022-017/0001444