Rekondiční cvičení pro seniory

Program na podporu sociálně zdravotních aktivit

Dotační titul název:

Senioři a osoby se zdravotním postižením

Podporovaná opatření Programu:

Programy pravidelného rehabilitačního a rekondičního cvičení


Pravidelné rekondiční aktivity pro seniory na podporu zdravého životního stylu, nácviku správného dýchání, pro zlepšení zdravotních problémů a zároveň jako prevence sociálního vyloučení.

Program Rekondiční cvičení pro seniory je spolufinancován Zlínským krajem.