Rekondiční cvičení pro seniory

Program na podporu sociálně zdravotních aktivit

Dotační titul název:  Senioři a osoby se zdravotním postižením

Podporovaná opatření Programu: Programy pravidelného rehabilitačního a rekondičního cvičení

Pravidelné rekondiční aktivity pro seniory na podporu zdravého životního stylu, nácviku správného dýchání, pro zlepšení zdravotních problémů a zároveň jako prevence sociálního vyloučení.

AKTIVITY PROJEKTU: 

Rekondiční cvičení pro seniory

Program Rekondiční cvičení pro seniory je spolufinancován Zlínským krajem.