Pomoc rodinám ohroženým domácím násilím a rodinnými spory

Preventivní aktivity na podporu rodiny

Projekt se zaměřuje na děti dlouhodobě ohrožené konfliktem mezi jejich rodiči, kteří prochází rozvodem/rozpadem vztahu a děti prožívající domácí násilí, zažívají v rodině nestabilitu (psychický stav rodičů, nadužívání návykových látek rodiči, časté změny bydlení, střídání partnerů rodičů, mezigenerační problémy), a děti týrané nebo jinak zneužívané.

Cílem projektu je podpořit ohrožené děti v jejich nelehké situaci, zplnomocňovat je, informovat je o možnostech, které mají. Současně budeme zvyšovat rodičovské kompetence jejich rodičů, zkvalitňovat rodinné vztahy, podporovat rodiny v péči o děti, v jejich výchově, napomáhat při předcházení a řešení krizových situací v rodině.

Mezi aktivity projektu patří poradenství, edukace, mediace a příprava k asistovaným kontaktům.

Současně bude realizována osvětová kampaň, která ponese motto „Rozvod s dětskou tváří“. Cílem je zvědomění napříč společností, především pak pro rodiče dětí v rozvodu, jak dítě samotné rozvod vnímá, co potřebuje od svého okolí, jak mu zprostředkovat informace, co ho čeká tak, aby sdělené informace dítě chápalo

Aktivity projektu "Pomoc rodinám ohroženým domácím násilím a rodinnými spory" jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.

/

Mediální partner: SMART EMAILING 


Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz