Zdravý rozvoj dětí - Veselé hraní

Program na podporu sociálně zdravotních aktivit

Dotační titul název:  Rodiny

Podporovaná opatření Programu: Pravidelně se opakující aktivita mateřského a rodinného centra

Pravidelný program pro rodiče a děti s cílem rozvoje dětí za přítomnosti a aktivního zapojení rodičů a rozvoje rodičovských kompetencí.

Cílovou skupinu tvoří rodiny s dětmi od 1 do 3 let.

Aktivitou chceme docílit rozvoje dětí v daných oblastech, podpořit vztahy mezi rodiči a dětmi, zdravé výchovné styly, zvládání negativních reakcí, zdravý rozvoj dětí, vzdělávání rodičů ve výchově dětí, efektivní trávení volného času


AKTIVITY PROJEKTU: 

Zdravý rozvoj dítěte (pro děti 1-3 roky)

Zdravý rozvoj dítěte ( pro děti 6 měsíců-1 rok)

Program Zdravý rozvoj dětí - Veselé hraní je spolufinancován Zlínským krajem.