Rodina na hraně

preventivní aktivity na podporu rodiny, partnerství a rodičovství pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením

Zaměřujeme se na včasnou a odbornou podporu rodin dětí se zdravotním postižením s akcentem na pečující rodiče, žijící na Uherskohradišťsku, Uherskobrodsku, Veselsku a Kyjovsku.

Projekt je určen pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením do 18ti let s diagnózou PAS, ADHD, DMO, mentálním a kombinovaným postižením, traumatické poruchy, tak rodiny pečující o děti ohrožené duševním onemocněním - tzn. ještě nemají stanovenou diagnózu. Primární podpora je však zacílena na rodiče a posílení jejich rodičovských kompetencí.

Aktivity projektu:

  • Krátkodobé odborné poradenství pro pečující rodiče (speciální pedagog, psycholog, sociální pracovník) – podpora rodiny v jejich potřebách a dostupných zdrojích
  • Realizace multidisciplinárních týmů – hledání optimálních řešení podpory a pomoci rodině za přítomnosti odborníků
  • Osvětově-edukační kampaň – záměrem je podpořit muže, otce v setrvání v rodině s postiženým dítětem, v nalezení nových společných cílů a smyslu udržení rodiny jako celku.