Projekt pro pečující rodiče o děti s postižením

Projekt pro pečující rodiče o děti s postižením II.-IV. stupně do věku 26 let


Pečujete o dítě se závislostí II. – IV. stupně do věku dítěte 26 let?

Pokud, ano čtěte dál...

  • Máte příliš mnoho povinností, stresu a rozpadá se vám vztah?
  • Nestíháte se věnovat ostatním členům rodiny natož sami sobě?
  • Jste přetížení, frustrování?

V centru Akropolis se s Vámi ochotně sejdeme, vyslechneme a společně najdeme takové řešení, které podpoří nejen Vaše dítě, ale i rodinu jako celek.

V rámci projektu můžete ZDARMA získat podporu:

  • PSYCHOTERAPEUTA, se kterým můžete řešit cokoliv, co je pro vás důležité, palčivé, bolavé. Také možnosti svého vlastního rozvoje, jak zvládat péči o rodinu, partnerství a v neposlední řadě taky sebe.  Nejdůležitějším krokem z pravidla je si věc přiznat. V bezpečném prostředí terapie se pak může snáze hledat řešení (přijetí nebo smíření). 


  • SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA (SP), který vám pomůže pracovat s dítětem tak, aby vaše dítě lépe využilo potenciálu, kterého je vzhledem k jeho možnostem schopno. SP vám pomůže se lépe orientovat v potřebách a rituálech vašeho dítěte. Ukáže vám techniky, nácviky činností, které podpoří zapojení vašeho dítěte do běžného života. Pomůže se lépe zorientovat a pochopit ve vývojových fázích dítěte. To vám může časem pomoci snížit psychickou zátěž při péči.


  • SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA/case managera – vám pomůže najít možnosti sociální podpory, pomůže vám si zpřehlednit právní otázky spojené s péči o dítě a podobně.


  • TERÉNNÍHO PRACOVNÍKA, který podporuje rozvoj vašeho dítěte, např. nácvikem komunikace, péčí dítěte samo o sebe a své okolí, plnění školních povinností a podobně. Tato podpora může probíhat jak v prostorách Akropolis, z. s., tak i v domácím prostředí dítěte dle společného individuálního plánu podpory rodiny.


  • EXTERNÍCH ODBORNÍKŮ – v projektu v případě potřeby můžete využít např. fyzioterapeuta, psychiatra, finančního poradce, právníka, mediátora nebo další profese dle vašich specifických potřeb.


Poradny jsou formou ambulantní (v centru Akropolis) i terénní (domácí prostředí, místa blízká klientům, příroda, apod.).

S handicapovanými dětmi pracujeme individuálně na základě jejich vývojových potřeb a zároveň se věnujeme podpoře rodičovských kompetencí a rodině jako celku.

Posláním projektu je pokusit se společně s vámi najít možné cesty vedoucí ke zvýšení kvality vašeho života. Víme, že závislé dítě na vás zůstane závislé, ale nabízíme vám podporu odborníků, kteří pracují na funkčních přístupech tak, aby vás v konečném důsledku podpořili a zkompetentnili nejen vás jako pečující rodiče, ale i celou rodinu jako celek.

V rámci projektu nabízíme rodinám terapii jak individuální tak párovou, poradenství, nácviky, case management a právní poradenství.

Pokud potřebujete podporu - NAPIŠTE NÁM.

Níže vás poprosíme o VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY, poté vás bude kontaktovat p. Horáková a domluvíte se na podrobnostech.

Mgr. Božena Horáková
sociální pracovnice, sociálně-právní poradenství
bozena.horakova@akropolis-uh.cz

VŠE O PROJEKTU NAJDETE ZDE

↓ ↓ PŘIHLÁŠKA NÍŽE ↓ ↓


Projekt Podpora ohrožených rodin pečující o závislého člena rodiny
je spolufinancován Evropskou unií a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

Vypsané termíny

Přihláška pro zájemce o vstup do projektu
termín:
14.11.2023 - 20.12.2024
cena:
ZDARMA
frekvence:
termín dle dohody
číslo účtu vaší platby:
2501077152/2010