ROVNOVÁHA aneb Work-life balance

Když se řekne work-life balance představíme si rovnováhu mezi prací a rodinným, potažmo soukromým, životem.

Naše potřeby využití času se mění s věkem. Je ale obvyklé, že v trávení času cítíme určitou disharmonii  typu, že všechno, co děláme, je práce nebo že hranice mezi sférou práce a odpočinku vlastně neexistuje. Následující řádky nám pomohou se zamyslet z čeho tento pocit pramení. Nejdříve je dobré se zamyslet, zda i vás osobně trápí například: nespokojenost, únava, málo času na sebe, zanedbné vztahy s blízkými vedoucí až k postupné sociální izolaci, myšlenky, které se neustále točí kolem práce a podobné, ne úplně příjemné, pocity. Výše zmíně jsou totiž průvodní jevy životní nerovnováhy, které nás mohou časem dohnat až úzkostem, vyhoření a existenciální krizi...

JAK ZLEPŠIT ROVNOVÁHU

Vše se odvíjí od našich priorit. Proto uvědomění si toho, co má v naší hlavě, v našem vnitřním nastavení přednost, je klíčové. Prioritizování se týká obou životních sfér, té volnočasové I té, která nám zajišťuje obživu.

Když si promítneme činnosti, které děláme, zjistíme, že hodně problémů pramení z toho, že se zabýváme významně více tím, co je od nás očekáváno bez toho, abychom alespoň někdy věnovali pozornost také svým vnitřním potřebám. Chceme být dokonalí pro ostatní a zapomínáme na sebe.

ČAS V PRÁCI

Dostatek energie a pocit užitečnosti jsou v pracovní části dne důležité.  Občas propadáme představě, že je možné být  efektivní po celou pracovní dobu. Ale pro zdravou mysl a spokojenost potřebujeme variabilitu činností. Při přehlcenosti úkoly je dobré střídat aktivní chvilky s technikami zaměřenými na krátkou relaxaci nebo-li mindfullnes – jedná se o techniku, kdy jsme schopni se  koncentrovat na sebe, drobnosti, které nás v tu chvíli obklopují -  na daný okamžik. Chvilky zklidnění jsou jednou z metod, jak si udržet dobré mentální zdraví. Pokud máte pocit, že trávíte v práci spoustu času, ale jste málo produktivní, je dobré své činnosti analyzovat a přehodnotit, lépe naplánovat. Stačí k tomu chvilka každé ráno.

V řeči čísel, pokud pracujete víc než 55 hodin týdně, negativní důsledky na sebe nenechají dlouho čekat a je potřeba pracovat na změnách.

BEZ OBAV ZE ZMĚN

Každý z nás je jedinečný, tak návody, jak zlepšit rovnováhu mezi pracovní a soukromou sférou nejdou zobecnit. Odborníci doporučují vnímat svůj vnitřní kompas a výsledky své práce. Díky zvýšené vnímavosti a troše kreativity tak můžete obrátit svůj život k lepšímu.

Mezi efektivní nástroje patří metody time managementu, jasné ohraničení času v práci a odstřihnutí se od sociálních sítí během pracovního času. Další funkční alternativou je nová nebo obnovená záliba, koníček, na který se můžete těšit po ukončení pracovní doby a v neposlední řadě to může vést až odhodlání ke změně pracovního místa.

Před tím než přistoupíte k zásadnějším změnám, je dobré si uvědomit své silné stránky, svůj talent a svůj potenciál. Každý ho máme a každý ho můžeme efektivně využít ve svůj prospěch. Udělat si jasno, v tom, co očekáváme od života najít odvahu k tomu lépe využít našich kvalit v práci je pak jedním z úspěšných kroků, jak docílit vytoužené work-life balance, radosti z práce a tím I životní spokojenosti.


Autorka článku: Zuzana Vandame

Zpět na projekt a ostatní články