Poradna s Pavlínou Krátkou

Podpůrné, stimulační a relaxační aktivity pro děti (2 – 10 let) se specifickými potřebami - ADD, ADHD, mentální dysfunkce a nerovnoměrný psychosomatický a sociální vývoj.


Aktivity probíhají v multisenzorickém prostředí snoezelen, v běžném sociálním či přírodním prostředí. Možnost pouze s dítětem (rodiče mají čas pro sebe) nebo dítěti s rodiči/em (možnost pozorování spolupráce, nácvik rodičovských kompetencí). Mou snahou je vytvářet dítěti bezpečné a podnětné prostředí, také zprostředkovat zážitek bezpodmínečného přijetí. Využívám metody, postupy a techniky k podpoře psychomotorického vývoje dítěte. Rozvíjím smyslové vnímání, emoční prožívání, kognitivní schopnosti dítěte, komunikační a sociální dovednosti. Dále se zaměřuji na prevenci či řešení výchovných problémů, nácviku žádoucího chování apod.

  • Je Vaše dítě moc živé nebo naopak příliš tiché a uzavřené?
  • Dostalo dítě odbornou nálepku (např. ADHD, ADD) a vy nevíte co dál?
  • Potýká se Vaše dítě s nerovnoměrným vývojem?
  • Nevíte si často rady, jak se s dítětem domluvit?
  • Hledáte inspiraci pro podpůrné aktivity Vašeho dítěte?

Při své práci s dětmi využívám metody a pomůcky: multisenzorického (hmatové, zrakové sluchové, chuťové a čichové vjemy) prostředí SNOEZELEN a neurovývojový přístup HANDLE – rytmické a pohybové aktivity, principy interakce, efektivní učení, předcházení stresu apod. (např. jemné masáže, polohování a hry s prsty, učení pozorováním a hrou apod).

Spolupracuji s kolegou Zdeňkem Vilímkem (speciálně pedagogická poradna pro rodiny dětí s ADD/ADHD, PAS, mentálním postižením apod.), který nabízí práci s rodiči v oblasti rodičovských kompetencí (já se věnuji jejich dětem) a kolegy v oblasti psychologické, psychoterapeutické a sociální podpory (viz sekce poradny).

Ochotně se s Vámi sejdeme, vyslechneme a společně najdeme takové řešení, které podpoří nejen Vaše dítě, ale i rodinu jako celek. 


JAK MNE MŮŽETE KONTAKTOVAT?

Pouze vyplněním přihlášky níže - já se Vám ozvu nejpozději do dvou pracovních dnů.

Během první konzultace budete požádáni o vyplnění krátkého osobního dotazníku. Tímto nám pomůžete obhájit a získat prostředky na podporu cenově zvýhodněného poradenství pro Vás.

Dále Vám na první konzultaci vybraný odborník předá SMLOUVU O ZAPOJENÍ KLIENTA DO PROJEKTŮ. Zde jsou Vaše základní osobní údaje, obsah nabízených služeb, GDPR apod. 


Poradenství v Akropolis je podpořeno z níže uvedených zdrojů, je dotované a částnečně zpoplatněné (více ceník ZDE).

Podmínky využívání poradenských služeb - více informací ZDE.

Děkujeme za Vaši důvěru, tým Akropolis.


Aktivita je podpořena ze státního rozpočtu v oblasti podpory rodiny.

Děkujeme za podporu městům Uherské Hradiště a Uherský Brod.


téma: poradenství, poradna, ADD, ADHD, nerovnoměrný vývoj, snoezelen, Handle přístup

Vypsané termíny

Poradna s Pavlínou Krátkou
termín:
03.01.2024 - 20.12.2024
cena:
dle ceníku
frekvence:
dle předchozí dohody
číslo účtu vaší platby:
2501077152/2010
  • Způsob úhrady převodem 2501077152/2010 a do poznámky k platbě uveďte poradenství / přijímení klienta. Pokud se nelze přihlásit, prosím kontaktujte níže uvedeného pracovníka. který pro Vás ověří vytíženost vybrané poradny nebo doporučí jinou dostupnou poradnu. Prosíme Vás o vyplnění vstupního dotazníku, který je umístěn výše.