Profily lektorů

Krátká Pavlína

Krátká Pavlína

V Akropolis působím jako místopředsedkyně spolku.

Věnuji se koordinaci prorodinných aktivit a příměstských táborů, spolupracuji s rodinami s dětmi se specifickými potřebami (ADHD, ADD apod.). Působím také jako lektorka aktivit pro rodiče s dětmi a výtvarného kroužků pro děti předškolního věku. Práce s dětmi mi dává smysl, obdivuji jejich bezprostřednost a radost z objevování všeho nového. Ráda pracuji s dětmi i dospělými na rozvoji smyslového vnímání v multisenzorickém prostředí snoezelen.

Získala jsem osvědčení Kids‘ Skills – přístup zaměřený na řešení jako metoda sociální práce s dětmi i rodiči, Otevřený dialog – úvodní kurz, Kombinované tech. ergoterapie zaměřené na vjemovou soustavu klienta, Muzikoterapie a pohybové aktivity, Muzikoterapie s autistickými a mentálně postiženými klienty, Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě, Škola lásky v rodině od Jiřiny Prekopové, úvod do HANDLE přístupu, dále školící kurz SNOEZE&PAINT z programu Mládež v akci a stáž v Bridgwateru - program volnočasových aktivit pro děti a mládež, Metodika cvičení rodičů s dětmi, Sportovní aktivity s využitím interaktivních pomůcek pro děti,

Absolvovala jsem obor Sociální práce na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Děti mi přináší radost a inspiraci.


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis