Aktivity

Dotovaný příměstský tábor Je určen pro děti (3 - 13 let) pracujících rodičů a rodičů aktivně…

příměstský tábor pro děti 7 - 12 let v Archeoskanzenu na Modré

dva příměstské tábory pro děti 6 - 10 let v centru Akropolis

Fitbox
počet termínů: 2

Fitbox v Akropolis v Uherském Hradišti

Robotova cesta
počet termínů: 1

Pravidelné workshopy programování hrou pro děti od 6 let i mladistvé.

příměstský tábor pro děti 7 - 12 let v Archeoskanzenu na Modré

příměstský tábor pro děti 9 - 13 let v centru Akropolis

příměstský tábor pro děti 6 - 10 let v centru Akropolis

příměstský tábor pro děti 5 - 8 let v centru Akropolis

příměstský sportovně taneční tábor pro děti 8 – 13 let v Akropolis

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz