Sportíci

Sportíci v Akropolis

Lektor: Němcová Jitka

Zveme Vás na týden otevřených dveří ve dnech 16. - 20. září 2019.

Můžete se podívat, co všechno  Vaše dítě čeká a jakým směrem je kroužek zaměřen.


- čtvrtek 15:30-16:30 hod. - mladší skupinka (4 - 5 let) VELKÝ SÁL AKROPOLIS

- čtvrtek 16:30-17:30 hod.- staší skupinka (6 - 7 let) VELKÝ SÁL AKROPOLIS


Sportík je pohybově zaměřená volnočasová aktivita pro děti od 4 - 7 let.    

Naším hlavním záměrem je rozvíjet osobnost samostatného, sebevědomého dítěte, které se bude snažit spolupracovat a orientovat v pohybových aktivitách různého zaměření.

  • Bude mít radost z pohybu, naučí se trpělivosti a zvýší si svoji kondici.

Protože pohyb je jedním ze základních projevů člověka, budeme se snažit využívat pestrost cvičení základních pohybových dovedností, které by měly zvládnout děti nejmladší věkové kategorie a prostředky, pomocí kterých jednotlivé dovednosti budeme učit. Osvojováním rozmanitých cvičení, her, pohybových aktivit a manipulací s pomůckami, nářadím a náčiním povedeme děti k pravidelnému cvičení a sportování. Hravým, motivujícím a zdravým způsobem na základě lidské přirozenosti jako pohyb sám o sobě je,  budeme směřovat všechny děti k osobní pohodě, zdraví a spokojenosti s ohledem na jejich individualitu.

Děti se v pravidelném kroužku vedeném zkušeným lektorem formou her, sportovních cvičení, cvičení na nářadích i doprovodných aktivit protáhnou, zacvičí si a nenásilnou formou se postupně seznámí se základy sportu.

Metodika hodiny je zaměřena na všeobecnou tělesnou průpravu, zvýšení tělesné zdatnosti, prostorové vnímání, rozvoj hybnosti dětí i nácvik kolektivních her.


V době jarních, letních a zimních prázdnin a státních svátků se kurz nekoná, lekce v těchto termínech nejsou započítávány do kurzovného. V případě nemoci lektorky jsou hodiny nahrazeny.


Platbu za tuto aktivitu můžete uhradit na účet Akropolis: Fio banka, a. s. Uherské Hradiště, č.ú. 2501077152/2010   a do poznámky uveďte prosím za koho a za co platíte!


Do  30. 9. 2019 splatné I. pololetí


„Aktivity projektu Spolu a aktivně jsou podpořeny z dotačního programu Rodina."

Děkujeme za podporu.


Vypsané termíny

Sportíci - mladší
termín:
19.09.2019 - 19.12.2019
cena pro SČ:
1 100 Kč za pololetí, 2 200 Kč za celý šk. rok
cena běžná:
1 500 Kč za pololetí, 2 800 Kč za celý šk. rok
frekvence:
jedenkrát týdně, čtvrtek od 15:30 - 16:30
číslo účtu vaší platby:
2501077152/2010
  • Informace o kurzu zašleme nejpozději do 10. 9. na Váš mail.
Sportíci - starší
termín:
19.09.2019 - 19.12.2019
cena pro SČ:
1 100 Kč za pololetí, 2 200 Kč za celý šk. rok
cena běžná:
1 500 Kč za pololetí, 2 800 Kč za celý šk. rok
frekvence:
1x týdně, čtvrtek od 16:30 - 17:30
číslo účtu vaší platby:
2501077152/2010
  • Informace o kurzu zašleme nejpozději do 10. 9. na Váš mail.

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz