Zdraví sportíci

Pro děti od 4-6 let.


Sportík je pohybově zaměřená volnočasová aktivita pro děti od 4 - 6  let.    


Bude kladen důraz na všestrannost a kompenzaci jednostranného zatížení při pravidelném sportu
- cviky pro správné napřímené držení těla
- zapojení všech svalových skupin, kloubů, jemnější práce s rukou, chodidlem a obličejem
- gymnastická průprava a kladný vztah ke sportu
-cvičení v tomto věku musí děti bavit, aby o něj neztratili zájem a nezapadli do stereotypu, proto cvičíme nejen formou hry , zároveň je důležité dávat dítěti podněty pro všestranný pohyb a vyhnout se jednostrannému pohybu
- chceme zapojit rovnoměrně celé tělo rozhýbat ztuhlá záda a krky nejen ze školních lavic, tělíčko protáhnout a posílit tak, aby každý další pohyb přispěl ke správnému vývoji
- chceme mít všestranné, obratné šikulky se správným držením těla a schopností vnímat svoje tělo


Děti se v pravidelném kroužku vedeném zkušeným lektorem formou her, sportovních cvičení, cvičení na nářadích i doprovodných aktivit protáhnou, zacvičí si a nenásilnou formou se postupně seznámí se základy sportu.

Metodika hodiny je zaměřena na všeobecnou tělesnou průpravu, zvýšení tělesné zdatnosti, prostorové vnímání, rozvoj hybnosti dětí i nácvik kolektivních her.

Kdy a kde ??

každou středu od 16:00- 17:00 hod. v bílé snoezelen a v malém sále

Děti cvičí 1x hodinu týdně   

Prezentace na veřejném vystoupení probíhá 2x ročně               

                                                                                                      -         

CO S SEBOU??

  • sportovní pohodlné oblečení
  • sportovní obuv
  • pití
  • pro děvčata gumičky do vlasů
  • dobrou náladu :)

V době jarních, letních a zimních prázdnin a státních svátků se kurz nekoná, lekce v těchto termínech nejsou započítávány do kurzovného. V případě nemoci lektorky jsou hodiny nahrazeny.


Platbu za tuto aktivitu můžete uhradit na účet Akropolis: Fio banka, a. s. Uherské Hradiště, č.ú. 2501077152/2010   a do poznámky uveďte prosím za koho a za co platíte!
Vypsané termíny

Zdraví sportíci
termín:
02.09.2020 - 30.06.2021
cena pro SČ:
1 200 Kč za pololetí, 2 400 Kč za celý šk. rok
cena běžná:
1 300 Kč za pololetí, 2 600 Kč za celý šk. rok
frekvence:
1 týdně ve středu. Lekce trvá od 16:00 do 17:00 hod. BÍLÁ SNOEZELEN
číslo účtu vaší platby:
2501077152/2010
  • Náhradní lekce za nouzový stav!

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz