Aktivity

Hrou k rozvoji děťátka
počet termínů: 9

program pro rodiče s dětmi od 2 do 12 měsíců

Prázdninové Veselé hraní pro rodiče s dětmi ve věku od 1 roku do 3 let v Akropolis v Uherském…

Robotova cesta
počet termínů: 5

Pravidelné prázdninové workshopy programování hrou pro děti od 6 do 12 let.

Akutní stavy u dětí
počet termínů: 1

přednáška s besedou s MUDr. Terezou Filovou

Konzultace pro rodiče dětí ve věku od 6 týdnů do 1 roku v centru Akropolis

Veselé hraní s besedou
počet termínů: 1

V červnu program pro rodiče s dětmi od 1 roku do 4 let

Klubík
počet termínů: 1

červnové setkávání rodičů s dětmi

Programy snoezelen
počet termínů: 1

Programy Snoezelen pro veřejnost a školy v Akropolis v Uherském Hradišti.

Poradna pro rodiče a děti
počet termínů: 1

Psychologická poradna pro rodiče a děti v centru Akropolis

Pracovně právní poradna
počet termínů: 1

Pracovně právní poradna v centru Akropolis v Uherském Hradišti