Prázdninový zdravý rozvoj dětí od 1 do 3 let

Prázdninové Veselé hraní pro rodiče s dětmi ve věku od 1 roku do 3 let v Akropolis v Uherském Hradišti.

Setkávání dětí při aktivitách je pro děti velkým přínosem, učí se zapojení do kolektivu, ohleduplnosti, odbourává se ostych atd.

Maminky mají možnost se spolu setkávat a navzájem si vyměňovat svoje zkušenosti při výchově dětí - radosti i strasti.

Pravidleně středy vždy od 9.00 do 10.00 hodin


Na setkání s vámi i vašimi dětmi se těší lektorky: Martina Novotná, Pavlína Krátká a Míša Breznická


Program:

  •  cvičení rodičů s dětmi (obruče, míče, padák...)
  •  říkanky, písničky
  •  zpívání s nástroji, rytmika
  •  výtvarná dílnička
  •  pohádka

- program je určen pro děti od 1 do 3 let, zúčastnit se mohou i starší děti.

S sebou: přezůvky a pohodlné oblečení

Těšíme se na Vás!


Děkujeme za podporu:

„Aktivity projektu Spolu a aktivně jsou
podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV."


K této aktivitě nejsou vypsány žádné termíny