Jsem rodič

Kurz pro rodiče jak porozumět svým dětem v centru Akropolis.


Kurz je zacílený na soužití rodiče s dítětem. Rodičovství je náročná disciplína a je dobré se neustále zdokonalovat v tom, aby se rodičem s dětmi navzájem více přiblížili. Je dobré uvědomit si a pochopit to, v jaké fázi vývoje děti jsou, co musí zvládat. Popřemýšlet, zda naše komunikace s dětmi je správná. Zapojit do naší každodenní „rodičovské rutiny“ něco nového, jiného, obohacujícího – prvky efektivního rodičovství. Zkusit zapracovat na sobě, jako rodič, a posunout naše rodičovství o úroveň výš.  

Obsah:

  1. den
  • Rodina a funkce rodiny
  • Styly rodičovství
  • Rodičovské kompetence
  • Posilování rodičovských kompetencí s principy efektivního rodičovství


  1. den
  • Vývoj člověka
  • Attachment a potřeby dětí
  • Cíle výchovy a péče
  • Zásady komunikace s dětmi

Kurz bude formou přednášky s možností diskuse.

Dopolední termín s hlídáním dětí:

6. 12.                                  9:00-11:00                                                          

13.12.                                 9:00-11:00                                      

Odpolední termíny (bez hlídání dětí):

6. 12.                                  16:30-18:30                     

13.12.                                 16:30-18:30


K této aktivitě nejsou vypsány žádné termíny