Poradna nejen pro děti s ADHD/ADD, porucha pozornosti, hyperkinetická porucha a podobně

Poradna je vhodná pro rodiče a žáky, kteří se obtížně soustředí, mají pomalejší pracovní tempo.


Poradna je určena pro děti a rodiče žáků,stundentů, u kterých byla diagnostikována ADHD/ADD, porucha pozornosti, hyperkinetická porucha a žáci, kteří mají obtíže s plněním školních povinností dané roztěkaností. Poradna je také vhodná pro žáky, kteří se obtížně soustředí, mají pomalejší pracovní tempo.
V poradenství se zabývám, jak zvýšit kognitivní schopnosti, naučit děti využívat strategie myšlení, rozvíjet logické myšlení, rozšiřovat kapacitu krátkodobé paměti, posilovat schopnost koncentrace, zvyšovat rozsah pozornosti a tenacitu, procvičování jazyka a řeči, naučit se využívat smyslové vnímání (zrak, sluch, hmat). Jak pracovat se zpracováním emocí a posílení zdravé sebedůvěry. Důraz také kladu na sebehodnocení.

JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?

vyplněním přihlášky níže - my Vás budeme kontaktovat


„Aktivita je podpořena ze státního rozpočtu v oblasti podpory rodiny pro rok 2022.

Děkujeme za podporu městům Uherské Hradiště a Uherský BrodTéma: poradna, poradenství

Vypsané termíny

Poradna nejen pro děti s ADHD/ADD, porucha pozornosti, hyperkine
termín:
20.09.2021 - 26.12.2022
cena pro SČ:
prvních 5 konzultací z darma (další konzultace 500/60 min.)
cena běžná:
prvních 5 konzultací z darma (další konzultace 550/60 min.)
frekvence:
1 týdně v pondělí 9:00 - 14:00 hod.
číslo účtu vaší platby:
2501077152/2010
  • Prosíme o vyplnění přihlášky a pracovník poradny se s Vámi domluví na konkrétním termínu.

 

Soubor PDF: není dostupný

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz