Poradna nejen pro děti s ADHD/ADD, porucha pozornosti, hyperkinetická porucha a podobně

Poradna je vhodná pro rodiče a žáky, kteří se obtížně soustředí, mají pomalejší pracovní tempo.


Poradna je určena pro děti a rodiče žáků,stundentů, u kterých byla diagnostikována ADHD/ADD, porucha pozornosti, hyperkinetická porucha a žáci, kteří mají obtíže s plněním školních povinností dané roztěkaností. Poradna je také vhodná pro žáky, kteří se obtížně soustředí, mají pomalejší pracovní tempo.
V poradenství se zabývám, jak zvýšit kognitivní schopnosti, naučit děti využívat strategie myšlení, rozvíjet logické myšlení, rozšiřovat kapacitu krátkodobé paměti, posilovat schopnost koncentrace, zvyšovat rozsah pozornosti a tenacitu, procvičování jazyka a řeči, naučit se využívat smyslové vnímání (zrak, sluch, hmat). Jak pracovat se zpracováním emocí a posílení zdravé sebedůvěry. Důraz také kladu na sebehodnocení.

JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?

vyplněním přihlášky níže - my Vás budeme kontaktovat


„Aktivita je podpořena ze státního rozpočtu v oblasti podpory rodiny pro rok 2021.

Děkujeme za podporu městům Uherské Hradiště a Uherský Brod


V současnosti můžeme poradnu otevřít a Vy navštěvovat za těchto podmínek:

Ke Covid - 19 prosíme o doložení jedné z těchto variant potvrzení:

  1. PCR test starý max. 7 dní, nebo
  2. Potvrzení o prodělané nemoci, platí max. 180 dnů, nebo
  3. Antigenní test - Nově bude od 1. 9. 2021 platit pro účastníky pravidelných aktivit v neměnném kolektivu, že negativní výsledek antigenního testu pouze pro účely těchto aktivit má platnost 7 dní a splnění této podmínky je organizátorem takové pravidelné akce kontrolováno jedenkrát za 7 dní, nebo
  4. 14 dnů po druhé dávce očkování (certifikát stažený z portálu ocko.uzis.cz)

Téma: poradna, poradenství

Vypsané termíny

Poradna nejen pro děti s ADHD/ADD, porucha pozornosti, hyperkine
termín:
20.09.2021 - 26.12.2022
cena pro SČ:
prvních 5 konzultací z darma (další konzultace 500/60 min.)
cena běžná:
prvních 5 konzultací z darma (další konzultace 550/60 min.)
frekvence:
1 týdně v pondělí 9:00 - 14:00 hod.
číslo účtu vaší platby:
2501077152/2010
  • Prosíme o vyplnění přihlášky a pracovník poradny se s Vámi domluví na konkrétním termínu.

 

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz