Poradenství s Ivou Kutálkovou

Speciálně-pedagogická poradna pro děti raného věku (0-7let) se specifickými potřebami a jejich rodiny


Speciálně-pedagogická poradna pro děti raného věku (0-7let) se specifickými potřebami a jejich rodiny se zaměřením na:

 • podpora a péče pro děti a rodiče
 • podpora vlastního potenciálu rodiče při práci s jeho dítětem  
 • děti s PAS, DMO
 • děti s poruchami komunikačních schopností, ADD a ADHD
 • děti se zrakovým a sluchovým znevýhodněním
 • podpora vzdělávání dětí s těžšími, kombinovanými formami postižení
 • nastavování možností rozvoje kom. dovedností, popř. navázání na doporučení SPC
 • poradenství v rámci využití další možné péče pro dítě
 • prvky programu bazální stimulace, relaxační činnosti
 • společné nastavení cílů 
 • pohybové činnosti, hry, i aktivity spojené s pobytem venku - rozvoj hrubé motoriky
 • výtvarné a manipulační činnosti, rozvoj grafomotoriky (předgrafom.cvičení) - rozvoj jemné motoriky a prodloužení doby koncentrace na činnost
 • spec.ped péče o dítě s i bez přítomnosti rodiče (odlehčovací služba rodiči)


Pracuji s potenciálem dítěte, osobností rodičů a možnostmi rodiny. Mým cílem je vždy co největší rozvoj a zapojení dítěte do aktivního života s maximálním respektem k pečujícím.

JAK MNE MŮŽETE KONTAKTOVAT?

Pouze vyplněním přihlášky níže - já se Vám ozvu nejpozději do dvou pracovních dnů.

Během první konzultace budete požádáni o vyplnění krátkého osobního dotazníku. Tímto nám pomůžete obhájit a získat prostředky na podporu cenově zvýhodněného poradenství pro Vás.

Dále Vám na první konzultaci vybraný odborník předá SMLOUVU O ZAPOJENÍ KLIENTA DO PROJEKTŮ. Zde jsou Vaše základní osobní údaje, obsah nabízených služeb, GDPR apod. 


Poradenství v Akropolis je podpořeno z níže uvedených zdrojů, je dotované a částnečně zpoplatněné (více ceník ZDE).

Podmínky využívání poradenských služeb - více informací ZDE.

Děkujeme za Vaši důvěru, tým Akropolis.


Aktivita je podpořena ze státního rozpočtu v oblasti podpory rodiny.

Děkujeme za podporu městům Uherské Hradiště a Uherský Brod.

téma: poradenství, poradna, psycholog, psychoterapeut, speciální pedagog

Vypsané termíny

Poradna s Ivou Kutálkovou
termín:
03.01.2024 - 20.12.2024
cena:
dle ceníku
frekvence:
termín dle dohody
číslo účtu vaší platby:
2501077152/2010