Virtuální snoezelen - virtuální realita

Nově máme k dispozici virtuální snoezelen pro podporu pozornosti, aktivizaci a stimulaci zejména pro děti 8+ s ADHD, PAS, poruchami pozornosti, specifickými potřebami ad. Termíny pro vyzkoušení a konzultaci dle osobní domluvy u Dagmar Mega.


Virtuální realita pomáhá a můžete si ji u nás zkusit!

Máme v brýlích prostředí, které se podobá snoezelenu, Vytváříme program, který bude pomáhat dětem od 12 let (v odůvodněných případech i od 8 let) i dospělým s ADHD, PAS, s problémy s učením ....

Chcete se přijít podívat a virtuální realitu si zkusit?

Dejte mi vědět! Po domluvě termínu se sejdeme v centru Akropolis. Po dobu zkušební verze virtuálního snoezelen je program zdarma.

Program je zbrusu nový a jeho cílem je nastavit prostředí tak, aby pomáhalo prodloužit dobu udržení pozornosti, rozvíjet aktivitu, stimulovat akci - reakci, rozpoznání příčina- následek... Navíc je to nepopsatelná zraková stimulace a zajímavý zážitek.

Jak vše probíhá? Setkání trvá 30 - 45 min. Po úvodním představení a souhlasem nasadíme brýle, kde si cca 15 min zažijete virtuální snoezelen, můžete se v něm procházet, ovládat jednotlivé prvky, pozorovat, bavit se..

Poté se pobavíme, jaké to pro vás bylo, a dostanete doporučení, jak ještě lépe zapojovat smysly pro lepší fungování mozku. 

Program vyvíjíme ve spolupráci s VR Medical, která se specializuje na využití virtuální reality i pro léčebné účely - rehabilitaci ramene,  pomoc při obnově kognitivních funkcí po mozkových příhodách, pain managementu - zvládání bolesti a pod. Na vývoji programů se podílí také Západočeská univerzita, Fakultní nemocnice Plzeň, Národní ústav duševního zdraví a další. A nyní pro oblast snoezelen na vývoji programu spolupracuji i já a mám velkou radost, že vám jej mohu představit i v centru Akropolis :)

Virtuální snoezelen se nám osvědčuje také při práci s klienty Domova pro osoby se zdravotním postižením ve Starém Městě u UH.

Pro bližší informace pište nebo volejte tel 605 273 426, dagmar.mega@akropolis-uh.cz
Těším se na vás!

Dagmar Mega

snoezelen, smyslová stimulace, trénink kognitivních funkcí a osobní rozvoj

Téma: poradenství, pozornost, poruchy učení, specifické potřeby, adhd, novinky, inovace, zdravotní problémy

K této aktivitě nejsou vypsány žádné termíny