Profily lektorů

Mega Dagmar

Mega Dagmar

Vzdělávání a konzultace pro rozvoj smyslového vnímání (práce v multisenzorickém prostředí snoezelen)

Tréning a rozvoj kognitivních funkcí - paměť, soustředění, logické uvažování, verbální schopnosti a prostorová orientace.

Rozvoj osobnosti, kariérní poradenství a kurzy, rodičovská edukativní terapie...

Management diverzity (gender a age management), slaďování rodiny a práce, kurzy pro práci s lidmi, soft skills..

Regionální konzultantka programu Mládež v akci, metodik/kouč, lektorka.

Absolvovala FF UP Olomouc, obor filozofie a germanistika, včetně rozšíření pedagogického minima
pro výuku společenských věd a němčiny na středních školách. 
Koordinuje odborné stáže do zahraničí, iniciuje mezinárodní spolupráci a přenos inovací. 
Zajišťuje metodické vedení lektorům pro práci s dětmi, mládeží a dospělými a také se věnuje lektorské činnosti. Zabývá se problematikou genderu a managementem diverzity pro podporu inkluze/začleňování osob se znevýhodněním do majoritního proudu - této oblasti se specializuje na práci v multisenzorickém prostředí (rozvoj smyslů, rozvoj kognitivních funkcí).
Absolvovala výcvik rodičovské edukativní terapie, výcvik pro trenéry kognitivních funkcí a sérii pracovních stáží ve Velké Británi pro práci v multisenzorickém prostředí metodou snoezelen.

"Práce s lidmi mě prostě baví. Dělám to, co pokládám za užitečné - co víc si přát? :)."

kontakt: dagmar.mega@akropolis-uh.cz


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis