Kurzy snoezelen - multisenzorické prostředí a aktivity v něm

Kurzy pro pedagogy, pracovníky pomáhajících profesí, soc. služeb, i rodiče - akreditace MPSV/ MŠMT - DVPP


Přehled kurzů k tématu snoezelen a multisenzorickému prostředí MSE

Kurz 31.3. 2023

 Úvod do práce s klienty/žáky v multisenzorickém prostředí, lektorka Dagmar Mega, Zřetel s.r.o.

 Tvorba multisenzorického prostředí snoezelen a pomůcky pro rozvoj smyslů, lektorka Dagmar Mega, Zřetel s.r.o.

Připravené prostředí snoezelen pro podporu společného vzdělávání, lektorka Dagmar Mega, AKROPOLIS, o.z.

Strukturované jednotky snoezelen, lektorka Dagmar Mega, Zřetel s.r.o.


Síla smyslů ve společném vzdělávání, lektorka Dagmar Mega, Středisko služeb školám Hodonín


Snoezelen I. úvod do problematiky. lektorka Dagmar Mega nebo Jana Hrčová, 3lobit


Snoezelen II. snoezelen v praxi,  lektorka Dagmar Mega nebo Jana Hrčová, 3lobit


Snoezelen III. Struktirované jednotky snoezelen, lektorka Dagmar Mega, 3lobit


Bližší informace k termínům kurzů u lektorky Mgr. Dagmar Mega dagmar.mega@akropolis-uh.cz nebo tel 605 273 426


K této aktivitě nejsou vypsány žádné termíny