Úvod do práce s žáky/klienty v multisenzorickém prostředí snoezelen - 31.3. 2023

Seznámíte se s možnostmi práce v multsenzorickém prostředí (snoezelen) uplatnitelné pro žáky MŠ, ZŠ běžných i speciálních i klienty v sociálních službách s různou mírou podpory ad.

Získáte náhled na klady tohoto podnětného a relaxačního prostředí a seznámíte se se základy a filozofií konceptu snoezelen, terapeutickým i pedagogicko podpůrným přístupem, průběhem snoezelen jednotky. Zařazeny jsou také praktické ukázky.

Součástí semináře je rovněž zážitkový vstup – ukázka snoezelen jako pedagogicko podpůrného přístupu v běžné škole či aktivizačních činnostech s klienty –, během něhož si prakticky ověříte vybrané techniky a principy multisenzorického přístupu.

Pořadájící organizace Zřetel, s.r.o. - cena 1 590,00 Kč/osobu (osvobozeno od DPH)

Pro akreditaci MŠMT - oblast školství DVPP přihláška zde:

https://www.zretel.cz/skoleni/uvod-do-prace-s-zaky-v-multisenzorickem-prostredi-snoezelen-86

Pro akreditaci MPSV - oblast sociálních služeb přihláška zde:

https://www.zretel.cz/skoleni/uvod-do-prace-s-klienty-v-multisenzorickem-prostredi-snoezelen-73

Lektorka Dagmar Mega

se specializuje na využití smyslů pro aktivizaci mozku – paměti, pozornosti i odolnosti vůči stresu. Jedním z jejích stěžejních témat je multisenzorické prostředí snoezelen pro relaxaci, posílení mentální odolnosti a zlepšovácí kognitivní rezervy, což pomáhá k ochraně vůči stresu a syndromu vyhoření, řešení konfliktů, využití pro efektivní komunikaci i pro zlepšování mezilidských vztahů.
Dále se Dagmar Mega věnuje návrhům a úpravě prostředí snoezelen ve školách a sociálních službách. Vede teambuildingy a školení ve firmách. Podílí se na vývoji programů virtuální reality pro aktivizaci, redukci stresu, zlepšení pozornosti a kognitivních funkcí a měření pokroků pomocí virtuálních brýlí.
Působí po celé ČR i v zahraničí. Ke smyslové stimulaci a tréninkům mozku absolvovala stáže ve Velké Británii, Španělsku, Německu, Švýcarsku, výcviky koučinku, neurolingvistického programování a další.
Je držitelkou mezinárodního certifikátu snoezelen od ISNA ve Švýcarsku.
Ve volném čase svoji mentální i fyzickou kondici posiluje také při závodění na dračích lodích.