Kariérové poradenství

Ocitli jste se na životní křižovatce a potřebujete pomoci s definicí a prezentací svých silných stránek, pracovních kompetencí tak, aby se staly atraktivní pro zaměstnavatele.

V kariérovém poradenství se věnuji hlavně pracovním kompetencím. Mohu Vám pomoci definovat Vaše silné stránky, v čem jste dobří, abyste dokázali tyto své dovednosti pojmenovat a nabídnout. Zaměřuji se stále více na oblast osobnostního rozvoje klientů. Patřím k propagátorům nových přístupů v kariérním poradenství. Ztotožňuji se s názorem, že každý jedinec se celý život učí a vyvíjí. Zkusme tedy spolu rozvinout Vaši jedinečnost, to Vám také usnadní orientaci ve Vašem profesním životě.  V tomto mém profesním zaměření jsem se našla i díky mezinárodnímu projektu Kaleidoskopu kompetencí, kdy jsme společně s partnery z Nora, Migrare a Nové miesto pod slnkom vyvíjeli novou metodu mapování kompetencí. Základní myšlenkou bylo, že každý z nás je v něčem dobrý, každý z nás dennodenně řeší situace. Jaké strategie volíme?  Na jaké své schopnosti se spoléháme? A proč máme o sobě tak nízké sebevědomí, proč si myslíme, že nic neumíme. Že nám rodičovská nebo věk popřípadně nízké vzdělání snižuje schopnost myslet? Na základě sběru zkušeností ze Slovenska, Rakouska a od nás vím, jak důležité je umět věci pojmenovat a nebát se říci to umím a jsem v tom dobrý/dobrá.

V kariérovém poradenství nejčastěji spolupracuji se studenty a dospělými na tématech:

  • Hledání nové práce, změna práce a příprava na pracovní pohovor
  • Plánování profesní dráhy a profesní rozvoj
  • Volba budoucího povolání, školy nebo studia
  • Návrat na trh práce po rodičovské dovolené, dlouhodobé nemoci a podobně


„Aktivity projektu Spolu a aktivně jsou podpořeny z dotačního programu Rodina."

Děkujeme za podporu.

Vypsané termíny

Kariérové poradenství
termín:
01.10.2019 - 02.12.2021
cena pro SČ:
200 Kč setkání od páté schůzky (prvních 5 je zdarma)
cena běžná:
250 Kč setkání
frekvence:
1 týdně v úterý. Poradna je od 13:00 do 15:00 hod. Úvodní setkání 45 minut
číslo účtu vaší platby:
2501077152/2010
  • Po přijmutí přihášky do našeho systému Vám poradce upřesní čas setkání.

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz