Kariérové poradenství

Ocitli jste se na životní křižovatce a potřebujete pomoci s definicí a prezentací svých silných stránek, pracovních kompetencí tak, aby se staly atraktivní pro zaměstnavatele.

V kariérovém poradenství se věnuji hlavně pracovním kompetencím. Mohu Vám pomoci definovat Vaše silné stránky, v čem jste dobří, abyste dokázali tyto své dovednosti pojmenovat a nabídnout. Zaměřuji se stále více na oblast osobnostního rozvoje klientů. Patřím k propagátorům nových přístupů v kariérním poradenství. Ztotožňuji se s názorem, že každý jedinec se celý život učí a vyvíjí. Zkusme tedy spolu rozvinout Vaši jedinečnost, to Vám také usnadní orientaci ve Vašem profesním životě.  V tomto mém profesním zaměření jsem se našla i díky mezinárodnímu projektu Kaleidoskopu kompetencí, kdy jsme společně s partnery z Nora, Migrare a Nové miesto pod slnkom vyvíjeli novou metodu mapování kompetencí. Základní myšlenkou bylo, že každý z nás je v něčem dobrý, každý z nás dennodenně řeší situace. Jaké strategie volíme?  Na jaké své schopnosti se spoléháme? A proč máme o sobě tak nízké sebevědomí, proč si myslíme, že nic neumíme. Že nám rodičovská nebo věk popřípadně nízké vzdělání snižuje schopnost myslet? Na základě sběru zkušeností ze Slovenska, Rakouska a od nás vím, jak důležité je umět věci pojmenovat a nebát se říci to umím a jsem v tom dobrý/dobrá.

V kariérovém poradenství nejčastěji spolupracuji se studenty a dospělými na tématech:

  • Hledání nové práce, změna práce a příprava na pracovní pohovor
  • Plánování profesní dráhy a profesní rozvoj
  • Volba budoucího povolání, školy nebo studia
  • Návrat na trh práce po rodičovské dovolené, dlouhodobé nemoci a podobně


K této aktivitě nejsou vypsány žádné termíny

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz