Osobnostní rozvoj (kariérové poradenství, rozvoj kompetencí)

Ocitli jste se na životní křižovatce a potřebujete pomoci s definicí a prezentací svých silných stránek, pracovních a osobních kompetencí tak, aby jste si uvědomili svůj potenciál?V  poradenství se věnuji hlavně pracovním kompetencím. Mohu Vám pomoci definovat Vaše silné stránky, v čem jste dobří, abyste dokázali tyto své dovednosti pojmenovat a nabídnout. Zaměřuji se na oblast osobnostního rozvoje klientů. Ztotožňuji se s názorem, že každý jedinec se celý život učí a vyvíjí. Zkusme tedy spolu rozvinout Vaši jedinečnost, to Vám také usnadní orientaci ve Vašem osobním a profesním životě. Základní myšlenkou práce na osobním rozvoji je, že každý z nás je v něčem dobrý. Pojďme se společně zamyslet nad podobnými otázkami:

 • Proč jednáme, jak jednáme? Jaké strategie volíme? 
 • Na jaké své schopnosti a dovednosti se spoléháme?
 • Proč máme o sobě tak nízké sebevědomí, proč si myslíme, že nic neumíme? Proč si myslíme, že nám rodičovská dovolená  nebo věk, popřípadě nízké vzdělání snižuje schopnost myslet? 

Z dlouholeté práce s klienty jak z řad absolventů, rodičů malých dětí a starších ročníků vím, jak důležité je umět věci pojmenovat a nebát se říci" to umím a jsem v tom dobrý/dobrá".

 V současné době jsem v pětiletém výcviku v „Terapii a poradenství zaměřeném na řešení ("Solution-focused therapy")“ pod DALET institut s.r.o.

V poradenství nejčastěji spolupracuji se studenty a dospělými na těchto tématech:

 •  Hledání nové práce, změna práce, skloubení možností profese a rodiny.  
 •  Plánování profesní dráhy a profesní rozvoj – na základě mých vlastních kompetencí, zaměření se na silné stránky a rozvoj potenciálu, a to na základě vlastních hodnot a preferencí.
 •  Volba budoucího povolání nebo studia na základě zmapování svých dovedností, hodnot a preferencí.  
 •  Návrat na trh práce po rodičovské dovolené, dlouhodobé nemoci apod.

Zvědomněmím jak funguji, uvažuji, sám/a sebe vidím/vnímám můžu věci měnit. Vytvářím novou realitu.

V tomto mém profesním zaměření jsem se našla i díky mezinárodnímu projektu Kaleidoskopu kompetencí. V tom to projektu jsme společně s partnery z Nora, Migrare a Nové miesto pod slnkom vyvíjeli novou metodu mapování kompetencí (https://www.akropolis-uh.cz/kaleidoskop-kompetenci-1447427331).

JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?

vyplněním přihlášky níže - my Vás budeme kontaktovat


„Aktivita je podpořena ze státního rozpočtu v oblasti podpory rodiny pro rok 2021.

Děkujeme za podporu městům Uherské Hradiště a Uherský Brod


V současnosti můžeme poradnu otevřít a Vy navštěvovat za těchto podmínek:

Ke Covid - 19 prosíme o doložení jedné z těchto variant potvrzení:

 1. PCR test starý max. 7 dní, nebo
 2. Potvrzení o prodělané nemoci, platí max. 180 dnů, nebo
 3. Antigenní test - Nově bude od 1. 9. 2021 platit pro účastníky pravidelných aktivit v neměnném kolektivu, že negativní výsledek antigenního testu pouze pro účely těchto aktivit má platnost 7 dní a splnění této podmínky je organizátorem takové pravidelné akce kontrolováno jedenkrát za 7 dní, nebo
 4. 14 dnů po druhé dávce očkování (certifikát stažený z portálu ocko.uzis.cz)

Aktivity projektu Spolu a aktivně jsou podpořeny z dotačního programu Rodina."

Děkujeme za podporu.

Téma: poradna, poradenství, rozvoj, osobnostní, osobní,potenciál, kompetence, silné stránky, kariéra, ,work balanc

K této aktivitě nejsou vypsány žádné termíny

 

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz