Profily lektorů

Klofáčová Andrea

Klofáčová Andrea

V Akropolis působím jako předsedkyně spolku. Tato pozice obnáší péči o zaměstnance, jejich výběr, ekonomickou správu organizace a v neposlední řadě reprezentaci spolku směrem ke státní správě, samosprávě i dalším partnerům.

V mojí kompetenci jsou také vzdělávací aktivity pro dospělé. Působím aktivně jako lektorka, věnuji se kariérovému poradenství určenému lidem, kteří se ocitli na životní křižovatce a potřebují pomoci s definicí a prezentací svých silných stránek a pracovních kompetencí tak, aby se stali atraktivní pro zaměstnavatele. Osobnostní rozvoj a nové přístupy v kariérním poradenství jsou mojí srdeční záležitostí. Nalezení vlastní jedinečnosti usnadňuje orientaci nejen v profesním, ale také v soukromém životě.

Důležitým milníkem pro mě byl mezinárodní projekt Kaleidoskop kompetencí, kde jsme spolu se zahraničními partnery ze Slovenska a Rakouska úspěšně vyvinuli novou metodu mapování kompetencí. Jde zejména způsoby zvyšování sebevědomí a sebeúcty například díky schopnosti a odvaze pojmenovat to, v čem vynikáme.

Jako lektorka se věnuji zvyšování finanční gramotnosti obyvatel a jejich přípravě na zaměstnání. Jsem také lektorkou pracovního práva.

Absolvovala jsem obor Andragogika na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. 


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis