Rozvíjíme řeč u dětí od 1 do 3 let

Beseda pro rodiče v centru Akropolis v Uherském Hradišti.Beseda pro rodiče, kteří chtějí aktivně podpořit rozvoj řeči u svých dětí.

Projdeme si spolu vývojové milníky.

Řekneme si, co škodí a co naopak prospívá, kdy byste měli zpozornět.

Těšit se můžete také na různé hry a aktivity, které podpoří oromotoriku a rozšiřování slovní zásoby.

Povíme si i zásady funkční komunikace.

K této aktivitě nejsou vypsány žádné termíny