Poradna s Veronikou Krausovou

Psychologická poradna pro dospívající a dospělé


V životě se někdy dostáváme do obtížných situací. Vyhledat pomoc a nechtít s tím dál zůstávat sám, to není projevem slabosti, ale naopak projevem síly, odvahy a toho, že vám na vás a kvalitě vašeho života (resp. na vašem dítěti) záleží.


Jsem psycholožka a v rámci psychologické poradny v centru Akropolis se aktuálně věnuji převážně psychologickému poradenství a psychoterapeutickému provázení dospívajících (od cca 13 let výše) a dospělých. Jsem tu ale i pro rodiče mladších dětí, pokud se potřebují poradit ohledně zacílení další odborné péče pro ně (viz níže).


PÉČE PRO DOSPÍVAJÍCÍ A DOSPĚLÉ

Při práci s lidmi je pro mě velmi důležitý individualizovaný přístup, respekt k jedinečnosti každého člověka, jeho příběhu a potřebám. Svým způsobem práce a přístupem ke klientům se snažím vytvářet bezpečné, přijímající prostředí a atmosféru důvěry, ve které se dá otevřeně hovořit o všech tématech. 

Ráda pracuji s lidmi, kteří jsou motivovaní k práci na sobě, s lidmi zvídavými, které láká hlubší poznání sebe samých. S lidmi, kteří chtějí v rámci psychoterapie lépe porozumět svým obtížím a postupně proměňovat zpočátku možná náročnou životní situaci, která je k vyhledání pomoci přivedla.


Na konzultacích se mnou to nemusí být "jen o mluvení" a racionálním analyzování toho, co vás tíží. Psychoterapeutický přístup, který využívám, poskytuje možnost oslovit řešená témata, zažívané potíže, nálady, vědomé i nevědomé konflikty nejen formou běžného psychoterapeutického rozhovoru, ale také formou práce se symboly, sny, cílenou imaginací, kresbou apod.. Nabízím také nácvik relaxace.


Na prvním setkání se seznámíme a zmapujeme společně téma, se kterým přicházíte. První setkání je příležitost zvážit, zda by se nám spolu dále dobře pracovalo. Budete mít příležitost se zeptat na vše, co byste potřebovali vědět ohledně případné další spolupráce.


Při práci s dospívajícími je potřebné také zapojení rodiny. Na první setkání nezletilý klient přichází spolu s rodičem/zákonným zástupcem. Podoba dalších setkání se odvíjí dle individuální domluvy, charakteru obtíží a dané situace.


JAKÁ TÉMATA OBVYKLE KLIENTY PŘIVÁDÍ DO TERAPIE? ČEMU SE SPOLU MŮŽEME VĚNOVAT?

 • zájem o hlubší sebepoznání, zintenzivnění kontaktu se sebou samým, osobnostní rozvoj, rozvoj kreativity, posílení psychických zdrojů
 • vztah k sobě, nízké sebevědomí, potíže se sebepřijetím, pocity méněcennosti
 • potřeba podpory v náročném životním období, životní krize, nespokojnost
 • potíže smířit se s některými aspekty své osobní historie a vlastního příběhu
 • vztahové těžkosti
 • práce s emocemi, strach, úzkosti, deprese, pocity smutku, osamělosti...
 • stresové poruchy, přetížení
 • podpora při zpracování ztráty, v čase zármutku a truchlení
 • obtíže související s tělesným prožíváním, psychosomatické obtíže, podpora při chronických zdravotních potížích
 • ženská témata, problémy s menstruačním cyklem, potíže s otěhotněním apod.
 • a jiné - dle dohody...
 • psychologickou podporu má smysl vyhledat i preventivně, např. pro udržení duševního zdraví a pohody, při náročném zaměstnání, studiu apod..


JEDNORÁZOVÁ PORADENSKÁ KONZULTACE PRO RODIČE

Má Vaše dítě potíže ve škole, s učením nebo s chováním? Pozorujete u něj nějaké nápadnosti (např. ve vývoji řeči, při nácviku čtení, psaní, v učení obecně apod.) a ptáte se, zda je to ještě v pořádku? Potýká se s psychickými, psychosomatickými nebo dlouhodobými zdravotními obtížemi, pro které je veden u jiného odborníka a které zasahují i do vzdělávacího procesu? Zvažujete, zda tomu ještě nechat volný průběh, nebo zda to už nějak začít řešit? Nebo cítíte, že na to už nechcete zůstávat sami, ale nevíte, kde začít, kdo by vám s tím mohl pomoci nebo na co vlastně máte nárok?

Vzhledem k dlouhodobým zkušenostem s prací v pedagogicko-psychologické poradně a díky spolupráci se školami i dalšími odborníky a institucemi Vám mohu poskytnout základní nasměrování a informace. Poradím Vám, jak postupovat, na odborníka jaké profese se v prvním kroku obrátit, co od toho očekávat apod..


Více o mém způsobu práce si můžete přečíst na mém webu: www.veronikakrausova.cz.Poradna je dle předešlé domluvy. Je nutné se předem objednat.


JAK MNE MŮŽETE KONTAKTOVAT?

Pouze vyplněním přihlášky níže - já se Vám ozvu nejpozději do dvou pracovních dnů.

Během první konzultace budete požádáni o vyplnění krátkého osobního dotazníku. Tímto nám pomůžete obhájit a získat prostředky na podporu cenově zvýhodněného poradenství pro Vás.

Dále Vám na první konzultaci vybraný odborník předá SMLOUVU O ZAPOJENÍ KLIENTA DO PROJEKTŮ. Zde jsou Vaše základní osobní údaje, obsah nabízených služeb, GDPR apod. 


Poradenství v Akropolis je podpořeno z níže uvedených zdrojů, je dotované a částnečně zpoplatněné (více ceník ZDE).

Podmínky využívání poradenských služeb - více informací ZDE.

Děkujeme za Vaši důvěru, tým Akropolis.


Aktivita je podpořena ze státního rozpočtu v oblasti podpory rodiny.

Děkujeme za podporu městům Uherské Hradiště a Uherský Brod.

téma: poradenství, poradna, psycholog, psychoterapeut


Vypsané termíny

Poradna s Veronikou Krausovou
termín:
03.01.2024 - 20.12.2024
cena:
dle ceníku
frekvence:
dle předchozí domluvy
číslo účtu vaší platby:
2501077152/2010
 • Způsob úhrady převodem 2501077152/2010 a do poznámky k platbě uveďte poradenství / přijímení klienta. Pokud se nelze přihlásit, prosím kontaktujte níže uvedeného pracovníka. který pro Vás ověří vytíženost vybrané poradny nebo doporučí jinou dostupnou poradnu. Prosíme Vás o vyplnění vstupního dotazníku, který je umístěn výše.