Asistovaný kontakt

Pomoc rodičům či ostatním příbuzným k opětovnému či novému nalezení cesty ke kontaktům se svými dětmi.


Asistovaný kontakt v Akropolis probíhá na základě soudního nařízení nebo lze spolu s pracovnicí/kem OSPOD domluvit asistovaný kontakt (AK)nebo asistované předávání dítěte. Většinou při prvním AK je délka cca 60 - 90 minut. Délka AK je vždy přizpůsobena potřebám dítěte. Pracovnice/ník vždy jedná v nejlepším zájmu dítě. Běhám AK sleduje pracovnice reakce dítěte, všímá si změn chování, naladění dítěte, jak rodič/osoba blízká mluví s dítětem, zda dokáže reflektovat jeho potřeby, přizpůsobit program. Pokud je dítě plačtivé, odmítá osobu, či je dítě slovně či jinak ohrožováno ze strany rodiče/osoby blízké, nejsou-li dodržována předem sjednaná pravidla - pracovnice zasáhne a asistovaný kontakt je ukončen. Po kontaktu (úspěšném i neúspěšném) vždy pracovník zjišťuje, jak se dítě cítilo, zda si o tom potřebuje promluvit, zda potřebuje psychologickou podporu a zda chce, aby se realizovalo další setkání. Cílem AK je postupné navazování kontaktu s druhým rodičem či osobou blízkou a to tak, aby po několika setkání bylo možné již realizovat asistované předávání za účasti třetí osob. Posléze je vytvořen bezpečný a důvěryhodný vztah, že se dítě ani rodiče nepotřebují další intervenci odborníka.  

V rámci projektu spolupracuji s pracovníky  OSPOD ze Zlínského kraje. V první fázi proběhne edukační schůzka z pracovníkem OSPOD a po vyjádření zájmu klienta  o podporu pracovníka asistovaného kontaktu. Po té se přes přihlášku domluví první schůzka a připraví se dohoda o asistovaném kontaktu. 

Akropolis, z.s. má pověření k SPOD k výkonu "Asistovaného kontaktu"

JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?

vyplněním přihlášky níže - my Vás budeme kontaktovat
„Aktivita je podpořena ze státního rozpočtu v oblasti podpory rodiny pro rok 2022. Dotační program Rodina - Podpora práce s rodinami v oblasti SPOD."

Děkujeme za finanční podporu městům Uherské Hradiště a Uherský Brod.


Téma: asistované předávání, asistovaný styk

Vypsané termíny

Asistovaný kontakt
termín:
03.01.2022 - 29.12.2022
cena:
200 Kč setkání od páté schůzky (prvních 5 je zdarma)
frekvence:
dle předchozí dohody
číslo účtu vaší platby:
2501077152/2010

 

Soubor PDF: není dostupný

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz