Asistovaný kontakt

Pomoc rodičům či ostatním příbuzným k opětovnému či novému nalezení cesty ke kontaktům se svými dětmi.


Asistovaný kontakt v Akropolis probíhá na základě soudního nařízení nebo lze spolu s pracovnicí/kem OSPOD domluvit asistovaný kontakt (AK)nebo asistované předávání dítěte. Většinou při prvním AK je délka cca 60 - 90 minut. Délka AK je vždy přizpůsobena potřebám dítěte. Pracovnice/ník vždy jedná v nejlepším zájmu dítě. Běhám AK sleduje pracovnice reakce dítěte, všímá si změn chování, naladění dítěte, jak rodič/osoba blízká mluví s dítětem, zda dokáže reflektovat jeho potřeby, přizpůsobit program. Pokud je dítě plačtivé, odmítá osobu, či je dítě slovně či jinak ohrožováno ze strany rodiče/osoby blízké, nejsou-li dodržována předem sjednaná pravidla - pracovnice zasáhne a asistovaný kontakt je ukončen. Po kontaktu (úspěšném i neúspěšném) vždy pracovník zjišťuje, jak se dítě cítilo, zda si o tom potřebuje promluvit, zda potřebuje psychologickou podporu a zda chce, aby se realizovalo další setkání. Cílem AK je postupné navazování kontaktu s druhým rodičem či osobou blízkou a to tak, aby po několika setkání bylo možné již realizovat asistované předávání za účasti třetí osob. Posléze je vytvořen bezpečný a důvěryhodný vztah, že se dítě ani rodiče nepotřebují další intervenci odborníka.  

V rámci projektu spolupracuji s pracovníky  OSPOD ze Zlínského kraje. V první fázi proběhne edukační schůzka z pracovníkem OSPOD a po vyjádření zájmu klienta  o podporu pracovníka asistovaného kontaktu. Po té se přes přihlášku domluví první schůzka a připraví se dohoda o asistovaném kontaktu. 

Akropolis, z.s. má pověření k SPOD k výkonu "Asistovaného kontaktu"

JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?

vyplněním přihlášky níže - my Vás budeme kontaktovatV současnosti můžeme poradnu otevřít a Vy navštěvovat za těchto podmínek:

Ke Covid - 19 prosíme o doložení jedné z těchto variant potvrzení:

  1. PCR test starý max. 7 dní, nebo
  2. Potvrzení o prodělané nemoci, platí max. 180 dnů, nebo
  3. Antigenní test - Nově bude od 1. 9. 2021 platit pro účastníky pravidelných aktivit v neměnném kolektivu, že negativní výsledek antigenního testu pouze pro účely těchto aktivit má platnost 7 dní a splnění této podmínky je organizátorem takové pravidelné akce kontrolováno jedenkrát za 7 dní, nebo
  4. 14 dnů po druhé dávce očkování (certifikát stažený z portálu ocko.uzis.cz)


„Aktivita je podpořena ze státního rozpočtu v oblasti podpory rodiny pro rok 2021. Dotační program Rodina - Podpora práce s rodinami v oblasti SPOD."

Děkujeme za finanční podporu městům Uherské Hradiště a Uherský Brod.


Téma: asistované předávání, asistovaný styk

Vypsané termíny

Asistovaný kontakt
termín:
01.01.2021 - 31.12.2021
cena pro SČ:
200 Kč setkání od páté schůzky (prvních 5 je zdarma)
cena běžná:
300 Kč setkání od páté schůzky (prvních 5 je zdarma)
frekvence:
každý den
číslo účtu vaší platby:
2501077152/2010
  • V případě zájmu o poradenství, prosím vyplňte přihlášku. Na jejím základě Vám pracovnice zavolá a domluví si s Vámi první termín konzultace.

 

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz