Asistovaný kontakt

Pomoc rodičům či ostatním příbuzným k opětovnému či novému nalezení cesty ke kontaktům se svými dětmi.


Asistovaný kontakt v Akropolis probíhá na základě soudního nařízení nebo lze spolu s pracovnicí/kem OSPOD domluvit asistovaný kontakt (AK)nebo asistované předávání dítěte. Většinou při prvním AK je délka cca 60 - 90 minut. Délka AK je vždy přizpůsobena potřebám dítěte. Pracovnice/ník vždy jedná v nejlepším zájmu dítě. Běhám AK sleduje pracovnice reakce dítěte, všímá si změn chování, naladění dítěte, jak rodič/osoba blízká mluví s dítětem, zda dokáže reflektovat jeho potřeby, přizpůsobit program. Pokud je dítě plačtivé, odmítá osobu, či je dítě slovně či jinak ohrožováno ze strany rodiče/osoby blízké, nejsou-li dodržována předem sjednaná pravidla - pracovnice zasáhne a asistovaný kontakt je ukončen. Po kontaktu (úspěšném i neúspěšném) vždy pracovník zjišťuje, jak se dítě cítilo, zda si o tom potřebuje promluvit, zda potřebuje psychologickou podporu a zda chce, aby se realizovalo další setkání. Cílem AK je postupné navazování kontaktu s druhým rodičem či osobou blízkou a to tak, aby po několika setkání bylo možné již realizovat asistované předávání za účasti třetí osob. Posléze je vytvořen bezpečný a důvěryhodný vztah, že se dítě ani rodiče nepotřebují další intervenci odborníka.  

V rámci projektu spolupracuji s pracovníky  OSPOD ze Zlínského kraje. V první fázi proběhne edukační schůzka z pracovníkem OSPOD a po vyjádření zájmu klienta  o podporu pracovníka asistovaného kontaktu. Po té se přes přihlášku domluví první schůzka a připraví se dohoda o asistovaném kontaktu. 

Akropolis, z.s. má pověření k SPOD k výkonu "Asistovaného kontaktu"

JAK MNE MŮŽETE KONTAKTOVAT?

Pouze vyplněním přihlášky níže - já se Vám ozvu nejpozději do dvou pracovních dnů.

Během první konzultace budete požádáni o vyplnění krátkého osobního dotazníku. Tímto nám pomůžete obhájit a získat prostředky na podporu cenově zvýhodněného poradenství pro Vás.

Dále Vám na první konzultaci vybraný odborník předá SMLOUVU O ZAPOJENÍ KLIENTA DO PROJEKTŮ. Zde jsou Vaše základní osobní údaje, obsah nabízených služeb, GDPR apod. U speciálních služeb uzavíráte společně s odborníkem DOHODU O MEDIACI anebo DOHODU O ASISTOVANÉM KONTAKTU.

Asistované kontakty / předávání jsou v Akropolis bezplatné, pouze pro klienty OSPODu nebo pro rodiny, kde byly kontakty soudně doporučeny nebo nařízeny (více ceník ZDE).

Podmínky využívání poradenských služeb - více informací ZDE.

Děkujeme za Vaši důvěru, tým Akropolis.


Aktivita je podpořena ze státního rozpočtu v oblasti podpory rodiny.

Děkujeme za podporu městům Uherské Hradiště a Uherský Brod.

téma: poradenství, poradna, asistovaný kontakt, předávání

Téma: asistované předávání, asistovaný styk

Vypsané termíny

Asistovaný kontakt
termín:
03.01.2024 - 20.12.2024
cena:
zdarma
frekvence:
dle předchozí dohody
číslo účtu vaší platby:
2501077152/2010