Předškoláček pro neposedy

Kroužek se školní psycholožkou pro předškoláky, nebo pro ty kdo zvažují odklad.Máte doma dítě, které chvilku neposedí? Potom máme pro Vás ideální kroužek a to „Předškoláček pro neposedy“.

  • Neustále se vrtí jako na ježkovi?
  • Nedokáže dostatečně dlouhou dobu udržet pozornost?
  • Když se něco nedaří, rozpláče se? Nebo se rozčílí?
  • Je zakřiknutá/ý, nedokáže si říct před ostatními dětmi, co potřebuje?
  • Řeknete 3 jednoduché pokyny a zopakuje si jen 1?

Pokud jsou na tyto odpovědi otázky ano, tak můžete přivést Vaše dítko do Akropolis. Kde se v posledním čtvrtletí před letními prázdninami otevírá skupinka pro předškoláky, kteří mají nastoupit do školy. Ale zároveň i děti, u kterých zvažujete odklad školní docházky, nebo jste už pro odklad rozhodnutí.

Hravou formou budeme rozvíjet kognitivní schopnosti (pozornost, paměť, myšlení, prostorovou a pravo-levou orientaci), slovní zásobu. Zaměříme se i na rozvoj emočních kompetencí (zvládání neúspěchu, strachu či obav z neznámého). Posílení samostatnosti, soběstačnosti a zdravé sebedůvěry, které považuji za nejdůležitější pro úspěšný vstup do školy.

Jako školní psycholožka mám s podobnými skupinkami zkušenosti. Osvědčily se mi jak pro neposedné, tak pro více úzkostlivé děti. Pomohly dětem v rozvoji kompetencí, které potřebují pro školní docházku. Následný přechod na základní stupeň vzdělávání byl pro děti jednodušší.

K této aktivitě nejsou vypsány žádné termíny