Jóga s Eliškou Gallovou

.

Lekce jógy budou zaměřeny na vnímání svého těla, budeme pracovat s dechem, ve smyslu klidného, jemného plynutí a uvědomění si, že jsme dýchající bytosti. Pohyb bude jemný pozvolný, budeme se učit uvědomit si ho a s vědomím ho budeme provádět.

Vycházím z tradičního pojetí jógy, hathajógy, která pracuje s prvními čtyřmi stupni z osmistupňové stezky jógy (Radžajógy) jak ji popisuje Pataňdžali ve svém jógickém díle pravděpodobně z 2. století př.n.l.

Lekce jsou vhodné pro úplné začátečníky, starší, mladší, ženy, muže, ženy po porodu, pro Vás, kteří si chcete odpočinout, načerpat sílu, protáhnout i posílit své tělo, zastavit se, zklidnit mysl a uvolnit tělo....

I když nepraktikuji jógu v jejím ortodoxním pojetí, nelíbí se mi ani její prudce komerční provedení. Dávám přednost staletími prověřeným technikám, které jsou v některých svých pasážích upraveny pro použití v moderním světě. Nejvíce kladu důraz na správnost provedení pozic a pohybu v nich. Každý jsme jiný a není tedy možné se vzájemně srovnávat, ba i s předlohami v knihách či na internetu, každý máme své vlastní možnosti a tyto je třeba respektovat. 

Mám ráda, když má hodina 60 minut a jde-li to, pak i více. Líbí se mi, když má lekce svůj jasný začátek i jasný konec s relaxací, která k józe tak nezbytně patří.

Těším se na každého, jemuž budu moci být průvodcem v hodinách jógy.

Co s sebou?
– podložka na cvičení (jógamatka)
– pohodlné oblečení
– teplé ponožky
– deka příjemnou závěrečnou relaxaci
– polštář


Vypsané termíny

Letní jóga s Eliškou Gallovou
termím:
17.07.2019 - 28.08.2019
cena pro SČ:
Kč 945 za 7 lekcí
cena běžná:
Kč 1045 za 7 lekcí
frekvence:
1 týdně ve středu - Lekce trvá od 18:00 - 19:30
číslo účtu vaší platby:
2501077152/2010
  • Podrobné informace ke kurzu rozešleme 24. 6. 2019. Kurzovné prosíme uhradit do 20. 6. 2019.
Úterní jóga s Eliškou Gallovou
termím:
17.09.2019 - 10.12.2019
cena pro SČ:
Kč 1820 za 13 lekcí
cena běžná:
Kč 2020 za 13 lekcí
frekvence:
1 týdně v úterý - Lekce trvá od 17:30 do 19:00 hod.
číslo účtu vaší platby:
2501077152/2010
  • Podrobné informace k zahájení kurzu rozešleme k 10. 9. 2019. Kurzovné prosíme uhradit do 10. 9. 2019, jako v.s. prosím uveďte číslo vaší přihlášky a do poznámky uveďte příjmení a jóga.
Čtvrteční jóga s Eliškou Gallovou odpolední
termím:
19.09.2019 - 12.12.2019
cena pro SČ:
Kč 1820za 13 lekcí
cena běžná:
Kč 2020 za 13 lekcí
frekvence:
1 týdně ve čtvrtek - Lekce trvá od 17:00 do 18:30 hod.
číslo účtu vaší platby:
2501077152/2010
  • Podrobné informace k zahájení kurzu rozešleme k 10. 9. 2019. Kurzovné prosíme uhradit do 10. 9. 2019, jako v.s. prosím uveďte číslo vaší přihlášky a do poznámky uveďte příjmení a jóga.
Čtvrteční jóga s Eliškou Gallovou večerní
termím:
19.09.2019 - 12.12.2019
cena pro SČ:
Kč 1820 za 13 lekcí
cena běžná:
Kč 2020 za 13 lekcí
frekvence:
1 týdně ve čtvrtek - Lekce trvá od 18:45 do 20:15 hod.
číslo účtu vaší platby:
2501077152/2010
  • Podrobné informace k zahájení kurzu rozešleme k 10. 9. 2019. Kurzovné prosíme uhradit do 10. 9. 2019, jako v.s. prosím uveďte číslo vaší přihlášky a do poznámky uveďte příjmení a jóga.
Ranní jóga pro skřivany s Eliškou Gallovou
termím:
20.09.2019 - 13.12.2019
cena pro SČ:
Kč 1430 za 13 lekcí
cena běžná:
Kč 1630 za 13 lekcí
frekvence:
1 týdně v pátek. Lekce trvá od 6:30 do 7:30 hod.
číslo účtu vaší platby:
2501077152/2010
  • Podrobné informace k zahájení kurzu rozešleme k 10. 9. 2019. Kurzovné prosíme uhradit do 10. 9. 2019, jako v.s. prosím uveďte číslo vaší přihlášky a do poznámky uveďte příjmení a jóga.
Páteční ranní jóga s Eliškou Gallovou
termím:
20.09.2019 - 13.12.2019
cena pro SČ:
Kč 2470 za 13 lekcí
cena běžná:
Kč 2670 za 13 lekcí
frekvence:
1 týdně v pátek. Lekce trvá od 8:15 do 9:15 hod.
číslo účtu vaší platby:
2501077152/2010
  • Ranní jóga je určena pro malou skupinu max. 7 osob/ v tomto kurzu je zaručen individuální přístup ke každému jednotlivci. Podrobné informace k zahájení kurzu rozešleme k 10. 9. 2019. Kurzovné prosíme uhradit do 10. 9. 2019, jako v.s. prosím uveďte číslo vaší přihlášky a do poznámky uveďte příjmení a jóga.

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz