Profily lektorů

Gallová Eliška

Gallová Eliška

Pocházím z Uherského Hradiště, jsem vdaná a mám dvě děti, Jůlinku (*2012) a Janka (*2015).

 

S jógou jsem se setkala už na základní škole během tělesné výchovy vedené paní učitelkou Mazurkovou. Tenkrát jsem ještě vůbec netušila, že se mi jednou jóga vryje pod kůži tak intenzivně, a bud ji předávat dál. Na gymnáziu byl už můj zájem o jógu intenzívnější, a tak jsem kromě jógy, kterou jsem si mohla zvolit jako tělesnou výchovu, navštěvovala i večerní kurzy. Tyto byly vedeny právě paní učitelkou Mazurkovou a prof. Baroušovou, k níž jsem chodila i na jógový "tělocvik." Jóga mne uchvátila svou přirozeností, jemností, funkčností a komplexností. Jeden z jejích základních principů osmidílné stezky jógy – ahinsa (někdy ahimsa), což je neubližování si (i ostatním, světu, přírodě), mi přišel tak úchvatný, že jsem se rozhodla v započaté cestě jógy pokračovat a stále po ní kráčím.

 

Během studií na VŠ v Brně jsem s jógou pokračovala. Ani mne neminul tehdejší boom power jógy. Ovšem s mojí dosavadní průpravou jsem si velice pečlivě vybírala lekce, na nichž se pracovalo s tělem velmi obezřetně. Poznala jsem se se skvělou lektorkou Romanou Kláštereckou, která můj zájem o jógu jenom prohlubovala. Zúčastnila jsem se spousty workshopů zaměřených na práci těla v ásánách s propojením dechové činnosti. Vyzkoušela jsem praktikování Aštanga jógy s výborným Petrem Hubem a následně s jemnější verzí dynamické jógy Prana Vasya jógy s Petrem Smilem. 

 

Po návratu do Uherského Hradiště jsem hledala, kde bych mohla se svojí jógovou praxí pokračovat, až jsem se dostala k samotnému vedení hodin jógy (rok 2010).

Nejen díky práci s lidmi během lekcí, ale především díky svému vlastnímu posunu jsem začala studovat hlubší zákonitosti související s jógovým cvičením a nejen s ním. V letech 2011/2012 jsem absolovovala Školu ájurvédy u Ajaye Bobada. Tehdy jsem si uvědomila, že tradiční pojetí jógy je pro mne to pravé. Že nejde pouze o hrubý pohyb, ale také o jemnou složku našeho bytí a to o vědomí (uvědomění si sebe sama) a dech. Následně jsem započala studium hathajógy (FISAF 2014), v jehož rámci jsem prošla kurzy Jóga pro těhotné, Jóga pro děti, Ashtanga jóga. K těmto jsem pak přidala i seminář, jak cvičit se seniory. Od roku 2018 jsem lektorkou nadace Plné vědomí, která podporuje cvičení se seniory, s dětmi v dětských domovech a vězni. Směřuje cestou mindfullness. K dětské józe jsem se ještě vrátila a absolovovala jsem vzdělávací cyklus pro lektory dětské jógy u České akademie dětské jógy (2018).

Podstatnou roli v mém studiu hraje a průvodkyní mi také byla Míša Svatošová, která je žačkou proslulého dr. Bholeho, významného učitele tradičního směru jógy - Radžajógy, a již zesnulého PhMr. Rudolfa Skarnitzla. V roce 2019 jsem pod jejím vedením absolovovala roční lektorský kurz Cestou jógy, který byl zaměřen na vnitřní praxi a na její pravidelnost. V roce 2020 jsem nastoupila do dalšího ročního kurzu tradiční jógy v Yoga Surya International v Hradci Králové, který vede Ajay Bobade. Jeho nekompromisní přístup k učení jógy se mi velmi líbí. Učí jógu v jejím tradičním pojetí se skutečným odkazem, co jóga znamená, tedy propojení známých informací z oblasti tělesné, duševní, vědecké, praktické. Jóga totiž není náboženstvím, vírou v něco, co jsme nikdy neviděli, neprožili, ale je cestou velkého poznání a využívání všech nám známých poznatků, které mohou ovlivnit náš život tak, abychom s ním byli spokojení.

 

Také jsem se začala více zajímat o terapeutický vliv jógy na tělesnou schránku, inspiruji se metodou DNS prof. Koláře (prošla jsem workshopem s využitím prvků DNS a vývojovou kyneziologií), osobní zkušenosti mám s terapeutickou metodou McKenzie, ACR. Vždy zohledňuji fyzický stav každého cvičícího a snažím se mu nabídnout možnosti, jak cvičit, a neublížit si (ahimsa).

Více o mně naleznete na www.eliska.yoga


 


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis