Jóga s Marií Jordánovou

Kurzy jógy v centru AKROPOLIS s Marií Jordánovou, cvičení, relaxace.

další kurzy začínáme v září 2019


MOTTO: „Jóga je zastavením kolotoče mysli“  Pataňdžálí


Lektorka připravila dva kurzy jógy:


- Pro začátečníky (V tomto kurzu se zájemci seznámí s etickými principy jógy, naučí se plnému jógovému dechu, přípravným cvikům a základním jógovým pozicím – ásanám, sestavám, relaxaci.)


Během kurzu, který bude rozdělen na dvě části, a to v období září 2017 – červen 2018, se formou teoretické výuky a hlavně praktikování seznámíme se základy, které bude možné využívat ke svému prospěchu – zlepšování svého fyzického i duševního zdraví, ale také na kterých pak bude možno pokračovat a přijímat další znalosti a praktiky. Pravidelným cvičením jógy člověk získává pružnější tělo i myšlení, pozitivnější a komplexnější náhled na život, lepší přístup k sobě a ostatním, k přírodě …zjistí, že je více než jen tělo.Při cvičení jógy vycházím ze zásad etických principů prvních dvou stupňů Rádžajógy JAMA a NIJAMA (literaturu možno zakoupit v kurzu). Další cvičení, v západním světě nejznámější - HATHAJÓGA, je souhrnný název pro 3. a 4. stupeň Rádžajógy - ÁSANA (fyzické cvičení, speciální pozice) a PRÁNAJÁMA (řízený dech, jehož základem je tzv. plný jógový dech). Ásanám předchází přípravná cvičení.


Kurz jógy pro mírně pokročilé.  Je určen pro zájemce, kteří absolvovali minimálně základní kurz pro začátečníky.

Při cvičení jógy vycházíme ze zásad etických principů prvních dvou stupňů Rádžajógy JAMA a NIJAMA (literaturu možno zakoupit v kurzu). Další cvičení, v západním světě nejznámější -  HATHAJÓGA, je souhrnný název pro 3. a 4. stupeň Rádžajógy - ÁSANA (fyzické cvičení, speciální pozice) a PRÁNAJÁMA (řízený dech, jehož základem je tzv. plný jógový dech). Ásanám předchází přípravná cvičení. Zároveň budeme uplatňovat techniky PRATJÁHÁRY, pomocí nichž zkvalitňujeme relaxaci a dosahujeme hlubokého vhledu do sebe sama, na fyzické, duševní a duchovní úrovni. Součástí každé lekce je relaxace.RÁDŽAJÓGA  nebo-li královská cesta  představuje metodu, jak se stát pánem sebe sama, jak ovládnout své tělo, mysl i smysly. Podle jógové metodiky, sepsané v knize Jógasútra Pataňdžálího. Jedná se o první písemný dokument o józe (odhad stáří cca 1. tisíciletí př.Kristem).  Nejstarší archeologické nálezy datují jógu až 3700 let př.Kr.
K této aktivitě nejsou vypsány žádné termíny