Rekondiční cvičení pro seniory - Jóga s Marií Jordánovou

Kurzy jógy v centru AKROPOLIS s Marií Jordánovou, cvičení, relaxace


MOTTO: „Jóga je zastavením kolotoče mysli“  Pataňdžálí

Rádžajóga, nebo-li královská cesta, je směr jógy, který nabízím. Představuje metodu, jak se stát pánem sebe sama, jak ovládnout své tělo, mysl i smysly. Historicky se jedná o jógovou metodiku, sepsanou v knize Jógasútra Pataňdžáliho. Tato kniha vznikla jako sbírka pouček o systému jógy, který byl v době jejího vzniku již znám (1. tisíciletí před Kristem) a je to první písemná zmínka o józe. Celý systém je také znám pod termínem Osmidílná stezka.

Nejznámější částí je hathajóga, tj. fyzické a dechové cvičení, které je také základem mých kurzů. Naučíme se kromě základního plného jogínského dechu a ásan, také různé techniky a sestavy a relaxace vedoucí k fyzickému a duševnímu zdraví. Podle zájmu a vyspělosti cvičících praktikujeme i další stupně, které představují techniky, které nás učí obracet lidské smysly dovnitř, koncentraci a následně meditaci.

Do mého portfolia patří také semináře :

PRÁNAJÁMA.

Cvičení a techniky zaměřené na výuku správného dýchání, které výrazně zkvalitňuje náš život.

Ze své zkušenosti, i ze zkušenosti kolegů vím, jak nám ovládnutí dechu pomohlo v době onemocnění Covidem-19 a proto jsem se rozhodla zdůraznit a propagovat právě tuto část jógy.


EMOCE A JÓGA

Tuto u nás málo známou oblast jógy představila známá učitelka jógy Míla Sávitrí Mrnuštíková jednak překladem, ale z větší části svým vlastním dílem. V minulém roce jsme ve vybraných skupinách pár sestav s úspěchem vyzkoušeli a proto chci seznámit zájemce i s touto specializací v seminářích. Ovládání svých emocí, uvolnění emočního napětí, harmonizaci všech vývojových částí mozku a další, potřebujeme v dnešní náročné době všichni.Od pondělí 22. 11. 2021  se při účasti na volnočasové aktivitě prokazuje bezinfekčnost potvrzením o:

  • ukončeném očkování (nejméně dva týdny po poslední dávce), nebo
  • potvrzením o prodělaném covidu v posledních 180 dnech

   PCR testy ne starší než 72 hod. budou akceptovány pouze u osob:

  • mladších 18 let (doklad nemusí prokazovat děti do 12 let)
  • s kontraindikací proti očkování (zaznamenané v ISIN),
  • rozočkovaných osob
  • doklad nemusí prokazovat děti do 12 letVypsané termíny

Jóga s Marií Jordánovou pro seniory
termín:
16.11.2021 - 08.02.2022
cena pro SČ:
800 Kč za 10lekcí
cena běžná:
900 Kč za 10 lekcí
frekvence:
1 týdně v úterý. Lekce trvá od 8:00 do 9:00 hod.
číslo účtu vaší platby:
2501077152/2010
  • V listopadu končí podpora Zlínského kraje pro rok 2021. Tento kurz tedy není podpořen Zlínským krajem. V dubnu 2022 budeme vědět, zda nás Zlínský kraj podpořil a v případě podpory bude cena opět snížena na 50 Kč. Kurz je určen pro seniory od 58 let, zvýhodněné kurzovné je Kč 80 za lekci. V případě zájmu mimo věkovou skupinu je cena za lekci 140 Kč
Jóga s Marií Jordánovou pro seniory
termín:
15.02.2022 - 19.04.2022
cena pro SČ:
800 Kč za 10lekcí
cena běžná:
900 Kč za 10 lekcí
frekvence:
1 týdně v úterý. Lekce trvá od 8:00 do 9:00 hod.
číslo účtu vaší platby:
2501077152/2010
  • Kurz je určen pro seniory od 58 let, zvýhodněné kurzovné je Kč 80 za lekci. V případě zájmu mimo věkovou skupinu je cena za lekci 140 Kč

 

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz