O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště


V Akropolis se od roku 2009 řídili heslem VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME – BAVÍME, které se změnilo do současného: PODPORA - PÉČE - OSVĚTA.

Začínali jsme původně jako malé občanské sdružení, které nabízelo společný prostor pro setkávání rodin s malými dětmi. Vytvářeli jsme širokou nabídku různých pohybových a kreativních aktivit pro rodiny s dětmi. V současné době si uvědomujeme svou roli ve společnosti hlavně v preventivní oblasti. Podporujeme rodinu, jako široký celek. Nároky na čas, zabezpečení, finance, výchovu dětí, ale i péči o své staré rodiče jsou enormní. Manželství a partnerství se dnes rozpadají a rodiče by neměli zapomínat, že pro své děti zůstávají oporou bez ohledu na to, jak bolestivý byl rozpad jejich vztahu.

Naše aktivity typu Veselé hraní, miniškolky Rolničky, semináře s odborníky, svépomocné skupiny ale i pohybové, relaxační aktivity pomáhají našim klientům si plně uvědomit a prožít svou rodičovskou roli.

V případě krizových situacích máme síť bezplatných nebo finančně zvýhodněných poraden s odborníky z řad psychologů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, terapeutů a podobně.

Uvědomili jsme si, že děti jsou často pod tlakem, musí stále podávat výkon, soutěžit. Proto chceme, aby naše děti objevily zpět radost z pohybu, tvoření, aby utvářely přátelství, odnášely si vzpomínky na společný čas. Zvnitřnily si pojmy jako je respekt, dohoda, to umím, to se mi nelíbí. Věříme, že děti, které jsou vedeny k radosti, k důvěře v sebe sama a k ostatním se snáze stanou dospělými, kteří jednou budou žít spokojený život.

A jaké jsou naše vize? Chceme být místem pro setkávání. Budovat a podporovat komunitu. Propojovat generace. Rozvíjet, motivovat, být oporou pro rodiny i jednotlivce.  Uvědomit si, jak úžasné místo je naše planeta Země a vážit si zdrojů, které nám dává.


Jordánová Marie

Jordánová Marie

Jsem členkou Unie jógy ČASPV, kde jsem také postupně získala kvalifikaci cvičitelů III., II. stupně a nakonec standardní kvalifikaci učitele jógy, na jejímž základě jsem mohla požádat o živnostenské oprávnění provozování jógy.  Pravidelně se účastním vzdělávacích seminářů pořádaných Unií Jógy, za vedení zkušených lektorů jógy.

 

J Ó G A

 

Vedu již 30 let kurzy jógy (jógu cvičím 36 let) pro začátečníky a mírně pokročilé. Pořádala jsem přednášky – vlastní v rámci lekcí, ale zejména jsem zvala známé osobnosti, nejčastěji jednoho ze zakladatelů jógy u nás pana Otakara Vojkůvku, který byl jedním z mých učitelů jógy. Pozvání přijala i zakladatelka jógy v Uherském Hradišti Olga Kovářová-Campora, která nyní žije v USA a provozuje Iyengarovu jógu. Letité prázdninové cvičení v přírodě a Jóga u moře v Itálii byla též po několik let oživením a zpříjemněním cvičení.  

V současné době spolupracuji od prvopočátku existence rodinného centra Akropolis Uherské Hradiště,  kde vedu odpolední a večerní kurz, ranní jógové cvičení a nejnověji kurz jógy pro seniory. Mám svůj kurz v Kunovicích a dle zájmu poskytuji soukromé lekce. Pravidelně cvičíme v letních měsících v přírodě.


Další informace o mně najdete na www.joga-kunovice.sweb.cz


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis