O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště

Smysluplná náplň vašeho času vás posunuje blíž ke spokojenosti. Centrum Akropolis nabízí vzdělávací, volnočasové a dobrovolnické aktivity. Propojuje generace a podporuje setkávání.

Našim cílem je již 10 let podpora fungující rodiny na Uherskohradišťsku v duchu našeho hesla

VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME - BAVÍME

Soustředíme se na posilování rodiny a rozvoj rodičovských kompetencí. Začínáme u nejmenších dětí, kde díky službám miniškolky Rolnička, určené dětem od 1,5 roku do zahájení povinné školní docházky, podporujeme snazší slaďování pracovního a rodinného života rodičů. Dále nabízíme pestré volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti, mládež, dospělé a seniory. 

Jsme také dobrovolnickým centrem a každý rok k nám přijíždějí nezištně pracovat mladí z celé Evropské Unie.

V poslední době se soustředíme na práci s dětmi se specifickými potřebami (ADHD, poruchy učení, poruchy autistického spektra). Rozvíjíme smyslové vnímání a usnadňujeme začlenění dětí do kolektivu díky multisenzorickým místnostem Snoezelen.

Ke stažení

Soubor PDF: není dostupný


Jordánová Marie

Jordánová Marie

Rok narození: 1954

Marie Jordánová
grafologie, jóga, poradenství
Nabízím služby v oblasti grafologie a jógy a s tím související poradenství.

Absolventka SEŠ Zlín. Jsem členem Unie jógy ČASPV, kde jsem také získala kvalifikaci cvičitele jógy 2. třídy. Kurz grafologie jsem absolvovala ve vzdělávacím zařízení Marlin B&V, s.r.o. Uherské Hradiště, pod vedením grafologa pana Mgr. Stanislava Šuly.

J Ó G A

Vedu kurzy jógy pro začátečníky a mírně pokročilé v MŠ Kunovice, dle zájmu také cvičím pro děti a těhotné. Jógu cvičím od roku 1984 a moje dráha cvičitelky začala v roce 1990. Přes prázdniny cvičíme každé pondělí navečer v přírodě - Staroměstská humna v Kunovicích.


G R A F O L O G I E

Pod vedením pana Mgr Stanislava Šuly jsem dále vykonávala praxi a vydala jeho dílo - Malý grafologický slovník. 
Grafologií se zabývám od roku 2003.

Více na mých webových stránkách: www.joga-kunovice.sweb.cz


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz