O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště

Smysluplná náplň vašeho času vás posunuje blíž ke spokojenosti. Centrum Akropolis nabízí vzdělávací, volnočasové a dobrovolnické aktivity. Propojuje generace a podporuje setkávání.

Našim cílem je již 10 let podpora fungující rodiny na Uherskohradišťsku v duchu našeho hesla

VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME - BAVÍME

Soustředíme se na posilování rodiny a rozvoj rodičovských kompetencí. Začínáme u nejmenších dětí, kde díky službám miniškolky Rolnička, určené dětem od 1,5 roku do zahájení povinné školní docházky, podporujeme snazší slaďování pracovního a rodinného života rodičů. Dále nabízíme pestré volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti, mládež, dospělé a seniory. 

Jsme také dobrovolnickým centrem a každý rok k nám přijíždějí nezištně pracovat mladí z celé Evropské Unie.

V poslední době se soustředíme na práci s dětmi se specifickými potřebami (ADHD, poruchy učení, poruchy autistického spektra). Rozvíjíme smyslové vnímání a usnadňujeme začlenění dětí do kolektivu díky multisenzorickým místnostem Snoezelen.

Ke stažení

Soubor PDF: není dostupný


Jordánová Marie

Jordánová Marie

Jsem členkou Unie jógy ČASPV, kde jsem také postupně získala kvalifikaci cvičitelů III., II. stupně a nakonec standardní kvalifikaci učitele jógy, na jejímž základě jsem mohla požádat o živnostenské oprávnění provozování jógy.  Pravidelně se účastním vzdělávacích seminářů pořádaných Unií Jógy, za vedení zkušených lektorů jógy.

 

J Ó G A

 

Vedu již 30 let kurzy jógy (jógu cvičím 36 let) pro začátečníky a mírně pokročilé. Pořádala jsem přednášky – vlastní v rámci lekcí, ale zejména jsem zvala známé osobnosti, nejčastěji jednoho ze zakladatelů jógy u nás pana Otakara Vojkůvku, který byl jedním z mých učitelů jógy. Pozvání přijala i zakladatelka jógy v Uherském Hradišti Olga Kovářová-Campora, která nyní žije v USA a provozuje Iyengarovu jógu. Letité prázdninové cvičení v přírodě a Jóga u moře v Itálii byla též po několik let oživením a zpříjemněním cvičení.  

V současné době spolupracuji od prvopočátku existence rodinného centra Akropolis Uherské Hradiště,  kde vedu odpolední a večerní kurz, ranní jógové cvičení a nejnověji kurz jógy pro seniory. Mám svůj kurz v Kunovicích a dle zájmu poskytuji soukromé lekce. Pravidelně cvičíme v letních měsících v přírodě.


Další informace o mně najdete na www.joga-kunovice.sweb.cz


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz