Profily lektorů

Michálková Tereza

Michálková Tereza

V současnosti ukončuji studium učitelství dějepisu a občanské výchovy pro základní školy na Masarykově univerzitě v Brně. Pracovat s dětmi jsem začala již v roce 2015 a to přes organizaci Junák – český skaut. Zde jsem získala zkušenosti s organizováním tematických pobytových táborů a vedení jednotlivých oddílů. Jako začínající učitelka jsem skrze své studium a praxi získala dovednosti potřebné k organizaci aktivit a zájmovému vzdělání dětí. Věřím, že každé dítě je jedinečné a potřebuje speciální péči.  To se promítá i v mé práci.

Při práci s dětmi volím takové aktivity, které se zaměřují všestranně. Snažím se zapojit takové činnosti, abych uspokojila potřeby a zájem každého, a to sportovní, kreativní či vědomostní aktivity. Také ráda předávám dovednosti, které mě naučil Skaut.

V centru Akropolis se podílím na organizaci a přípravě příměstských táborů.


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis