O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště


V Akropolis se od roku 2009 řídíme heslem VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME – BAVÍME

Začínali jsme původně jako malé občanské sdružení, které nabízelo společný prostor pro setkávání rodin s malými dětmi. Vytvářeli jsme širokou nabídku různých pohybových a kreativních aktivit pro rodiny s dětmi. V současné době si uvědomujeme svou roli ve společnosti hlavně v preventivní oblasti. Podporujeme rodinu, jako široký celek. Nároky na čas, zabezpečení, finance, výchovu dětí, ale i péči o své staré rodiče jsou enormní. Manželství a partnerství se dnes rozpadají a rodiče by neměli zapomínat, že pro své děti zůstávají oporou bez ohledu na to, jak bolestivý byl rozpad jejich vztahu.

Naše aktivity typu Veselé hraní, miniškolky Rolničky, semináře s odborníky, svépomocné skupiny ale i pohybové, relaxační aktivity pomáhají našim klientům si plně uvědomit a prožít svou rodičovskou roli.

V případě krizových situacích máme síť bezplatných nebo finančně zvýhodněných poraden s odborníky z řad psychologů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, terapeutů a podobně.

Uvědomili jsme si, že děti jsou často pod tlakem, musí stále podávat výkon, soutěžit. Proto chceme, aby naše děti objevily zpět radost z pohybu, tvoření, aby utvářely přátelství, odnášely si vzpomínky na společný čas. Zvnitřnily si pojmy jako je respekt, dohoda, to umím, to se mi nelíbí. Věříme, že děti, které jsou vedeny k radosti, k důvěře v sebe sama a k ostatním se snáze stanou dospělými, kteří jednou budou žít spokojený život.

A jaké jsou naše vize? Chceme být místem pro setkávání. Budovat a podporovat komunitu. Propojovat generace. Rozvíjet, motivovat, být oporou pro rodiny i jednotlivce.  Uvědomit si, jak úžasné místo je naše planeta Země a vážit si zdrojů, které nám dává.


Chelombitko Sofiia

Chelombitko Sofiia

My name is Sofіia, I'm 19 years old, I'm from Ukraine.

I graduated from the Faculty of Philology at the Pedagogical Lyceum at the Pedagogical University.

Then I graduated from college in China with a degree in international business.

I studied English with children (grades 1-3). Now I am a volunteer in Akropolis.

We work with children (we learn poems, songs, colors, animals, and so on), we play, we walk.

I like to spend a lot of time with children, learn something new with them and teach them something new, in the future I plan to continue to connect my life with working with children and become a child psychologist.

 

Мене зовуть Софія, мені 19 років, я з України.

Я закінчила філологічний факультет у педагогічному ліцеї при педагогічному університеті.Потім я закінчила коледж у Китаї за фахом міжнародний бізнес.

Займалася з дітьми англійською (1-3 клас) Зараз я волонтер в Акрополісі.

Ми займаємося з дітьми (вчимо віршики, пісеньки, кольори, тварин і так далі), граємо, гуляємо.

Мені подобається проводити багато часу з дітьми, дізнаватися з ними щось нове і вчити їх чомусь новому, в майбутньому я планую і далі пов'язати своє життя з роботою з дітьми і стати дитячим психологом.

 

Jmenuji se Sofіia, je mi 19 let a jsem z Ukrajiny.
Vystudovala jsem Filologickou fakultu na Pedagogickém lyceu Vysoké školy pedagogické.
Poté jsem vystudovala vysokou školu v Číně v oboru mezinárodní obchod.
Učila jsem angličtinu děti (1.–3. ročník). Nyní jsem dobrovolníkem v Akropolis.
Zde pracujeme s dětmi (učíme se básničky, písničky, barvy, zvířátka a tak dále), hrajeme si, chodíme s nimi na procházky.
Ráda s dětmi trávím hodně času, naučím se s nimi něco nového a něco nového naučím i já je, do budoucna plánuji i nadále propojovat svůj život s prací s dětmi a stát se dětskou psycholožkou.


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis

Momentálně nejsou žádné dostupné aktivity s tímto lektorem.