O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště


V Akropolis se od roku 2009 řídíme heslem VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME – BAVÍME

Začínali jsme původně jako malé občanské sdružení, které nabízelo společný prostor pro setkávání rodin s malými dětmi. Vytvářeli jsme širokou nabídku různých pohybových a kreativních aktivit pro rodiny s dětmi. V současné době si uvědomujeme svou roli ve společnosti hlavně v preventivní oblasti. Podporujeme rodinu, jako široký celek. Nároky na čas, zabezpečení, finance, výchovu dětí, ale i péči o své staré rodiče jsou enormní. Manželství a partnerství se dnes rozpadají a rodiče by neměli zapomínat, že pro své děti zůstávají oporou bez ohledu na to, jak bolestivý byl rozpad jejich vztahu.

Naše aktivity typu Veselé hraní, miniškolky Rolničky, semináře s odborníky, svépomocné skupiny ale i pohybové, relaxační aktivity pomáhají našim klientům si plně uvědomit a prožít svou rodičovskou roli.

V případě krizových situacích máme síť bezplatných nebo finančně zvýhodněných poraden s odborníky z řad psychologů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, terapeutů a podobně.

Uvědomili jsme si, že děti jsou často pod tlakem, musí stále podávat výkon, soutěžit. Proto chceme, aby naše děti objevily zpět radost z pohybu, tvoření, aby utvářely přátelství, odnášely si vzpomínky na společný čas. Zvnitřnily si pojmy jako je respekt, dohoda, to umím, to se mi nelíbí. Věříme, že děti, které jsou vedeny k radosti, k důvěře v sebe sama a k ostatním se snáze stanou dospělými, kteří jednou budou žít spokojený život.

A jaké jsou naše vize? Chceme být místem pro setkávání. Budovat a podporovat komunitu. Propojovat generace. Rozvíjet, motivovat, být oporou pro rodiny i jednotlivce.  Uvědomit si, jak úžasné místo je naše planeta Země a vážit si zdrojů, které nám dává.


Romero Visconti Yasibit

Romero Visconti Yasibit

Dobrý den, jmenuji se Yasibit Romero Visconti.

Narodila jsem se ve městě San Cristóbal ve Venezuele a vyrostla jsem ve městě Barquisimeto, které se také nachází ve Venezuele.

V roce 2017 jsem se přestěhovala do Španělska a poté do Itálie. V roce 2018 se moje rodina rozhodla vrátit zpět do Španělska a prozatím tam žiji ve městě Castellón de la Plana.

V současné době je mi 21 let a jsem studentka elektrotechniky na univerzitě Jaume I.

Na své univerzitě jsem členem sdružení ESN „Erasmus Student Network“.

Toto sdružení mi umožnilo setkat se s mladými lidmi z různých zemí. Společné sdílení mě motivovalo učit se a účastnit se aktivit spojených s výměnou a kulturní rozmanitostí, a proto jsem v Uherském Hradišti a začínám zde svou dobrovolnickou činnost.

Ráda bych se chtěla co nejvíce dozvědět o jazyce, způsobu života a kultuře v České republice.

 

Hello, my nameisYasibit Romero Visconti, I wasborn in the city of San Cristóbal in Venezuela and I grew up in the city ofBarquisimeto, alsolocated in Venezuela.

In 2017 I moved to Spain and afterthat to Italy, in 2018 my familydecided to return to Spain and fornow I havebeenlivingthere in the city ofCastellón de la Plana untilnowthat I am in the Czech Republic.

I amcurrently 21 yearsold and I am a student ofelectricalengineeringattheJaume I University, at my university I am a memberofthe ESN association "Erasmus Student Network", thisassociation has allowedme to meet and sharewithyoungpeoplefromdifferentcountries and this has motivatedme to learn and participate in activitiesrelatedwithexchange and cultural diversity, and thatiswhy I am in Uherské Hradiště doingthisvolunteering.

I would love to beable to learn as much as possibleaboutthelanguage, thewayoflife and theculture in the Czech Republic.

 

Hola mi nombre es Yasibit Romero Visconti, nací en la ciudad de San Cristóbal en Venezuela y mecrié en la ciudad de Barquisimetoubicadatambién en Venezuela.

En el 2017 memude a España y luego de eso a Italia, en el 2018 mi familiadecidióvolver a España y de momento he e stadoviviendoalli en la ciudad de Castellón de la Plana hastaahoraquemeencuentro en RepúblicaCheca.

Actualmentetengo 21 años y soyestudiante de ingenieríaeléctrica en la UniversidadJaume I, en mi universidadsoy integrante de la asociacion ESN "Erasmus Student Network", dichaasociacionme ha permitidoconocer y compartir con jóvenes de diferentespaíses y estome ha motivado a aprender y participar en actividadesrelacionadas con el ámbitodelintercambio y la diversidadcultural, y es porelloquemeencuentro en Uherské Hradiště realizandoestevoluntariado.

Meencantaria poder aprendertodoloposibleacerca de el idioma, la forma de vida y la cultura en RepúblicaCheca.

 

 

 


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz