O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště


V Akropolis se od roku 2009 řídíme heslem VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME – BAVÍME

Začínali jsme původně jako malé občanské sdružení, které nabízelo společný prostor pro setkávání rodin s malými dětmi. Vytvářeli jsme širokou nabídku různých pohybových a kreativních aktivit pro rodiny s dětmi. V současné době si uvědomujeme svou roli ve společnosti hlavně v preventivní oblasti. Podporujeme rodinu, jako široký celek. Nároky na čas, zabezpečení, finance, výchovu dětí, ale i péči o své staré rodiče jsou enormní. Manželství a partnerství se dnes rozpadají a rodiče by neměli zapomínat, že pro své děti zůstávají oporou bez ohledu na to, jak bolestivý byl rozpad jejich vztahu.

Naše aktivity typu Veselé hraní, miniškolky Rolničky, semináře s odborníky, svépomocné skupiny ale i pohybové, relaxační aktivity pomáhají našim klientům si plně uvědomit a prožít svou rodičovskou roli.

V případě krizových situacích máme síť bezplatných nebo finančně zvýhodněných poraden s odborníky z řad psychologů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, terapeutů a podobně.

Uvědomili jsme si, že děti jsou často pod tlakem, musí stále podávat výkon, soutěžit. Proto chceme, aby naše děti objevily zpět radost z pohybu, tvoření, aby utvářely přátelství, odnášely si vzpomínky na společný čas. Zvnitřnily si pojmy jako je respekt, dohoda, to umím, to se mi nelíbí. Věříme, že děti, které jsou vedeny k radosti, k důvěře v sebe sama a k ostatním se snáze stanou dospělými, kteří jednou budou žít spokojený život.

A jaké jsou naše vize? Chceme být místem pro setkávání. Budovat a podporovat komunitu. Propojovat generace. Rozvíjet, motivovat, být oporou pro rodiny i jednotlivce.  Uvědomit si, jak úžasné místo je naše planeta Země a vážit si zdrojů, které nám dává.


Romero Visconti Yasibit

Romero Visconti Yasibit

Dobrý den, jmenuji se Yasibit Romero Visconti.

Narodila jsem se ve městě San Cristóbal ve Venezuele a vyrostla jsem ve městě Barquisimeto, které se také nachází ve Venezuele.

V roce 2017 jsem se přestěhovala do Španělska a poté do Itálie. V roce 2018 se moje rodina rozhodla vrátit zpět do Španělska a prozatím tam žiji ve městě Castellón de la Plana.

V současné době je mi 21 let a jsem studentka elektrotechniky na univerzitě Jaume I.

Na své univerzitě jsem členem sdružení ESN „Erasmus Student Network“.

Toto sdružení mi umožnilo setkat se s mladými lidmi z různých zemí. Společné sdílení mě motivovalo učit se a účastnit se aktivit spojených s výměnou a kulturní rozmanitostí, a proto jsem v Uherském Hradišti a začínám zde svou dobrovolnickou činnost.

Ráda bych se chtěla co nejvíce dozvědět o jazyce, způsobu života a kultuře v České republice.

 

Hello, my name is Yasibit Romero Visconti, I was born in the city of San Cristóbal in Venezuela and I grew up in the city of Barquisimeto, also located in Venezuela.

In 2017 I moved to Spain and after that to Italy, in 2018 my family decided to return to Spain and for now I have been living there in the city of Castellón de la Plana until now that I am in the Czech Republic.

I am currently 21 years old and I am a student of electrical engineering at the Jaume I University, at my university I am a member of the ESN association "Erasmus Student Network", this association has allowed me to meet and share with young people from different countries and this has motivated me to learn and participate in activities related with exchange and cultural diversity, and that is why I am in Uherské Hradiště doing this volunteering.

I would love to be able to learn as much as possible about the language, the way of life and the culture in the Czech Republic.

 

Hola mi nombre es Yasibit Romero Visconti, nací en la ciudad de San Cristóbal en Venezuela y me crié en la ciudad de Barquisimeto ubicada también en Venezuela.

En el 2017 me mude a España y luego de eso a Italia, en el 2018 mi familia decidió volver a España y de momento he estado viviendo alli en la ciudad de Castellón de la Plana hasta ahora que me encuentro en República Checa.

Actualmente tengo 21 años y soy estudiante de ingeniería eléctrica en la Universidad Jaume I, en mi universidad soy integrante de la asociacion ESN "Erasmus Student Network", dicha asociacion me ha permitido conocer y compartir con jóvenes de diferentes países y esto me ha motivado a aprender y participar en actividades relacionadas con el ámbito del intercambio y la diversidad cultural, y es por ello que me encuentro en Uherské Hradiště realizando este voluntariado.

Me encantaria poder aprender todo lo posible acerca de el idioma, la forma de vida y la cultura en RepúblicaCheca.


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis

 

Soubor PDF: není dostupný

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz