Speciálně-pedagogická poradna pro rodinu

Speciálně-pedagogická poradna pro rodinu v centru Akropolis v Uherském Hradišti


Mgr. Zdeněk Vilímek
speciální pedagog, vedoucí poradny, lektor

Smyslem a cílem poradny je zpřístupnit veřejnosti bezplatné poradenství se speciálním pedagogem, kde rodiče mohou řešit výchovné a vzdělávací problémy především v rodině s dítětem se specifickými potřebami - nerovnoměrný vývoj, ADD, ADHD, poruchy autistického spektra, mentální a kombinovaná postižení. Dále se zaměřujeme na prevenci či řešení výchovných problémů, dětský vzdor a agresivitu, problémové situace mezi rodiči a dětmi, funkční komunikaci a spolupráci v rodině.

Po dohodě a dle kapacity poskytujeme krizovou intervenci v rodině a systematickou práci s rodinným příběhem v kontextu akutních potřeb. 


  • Má Vaše dítě problémy s chováním nebo učením ve škole?
  • Je Vaše dítě moc živé nebo naopak příliš tiché a uzavřené?
  • Nebaví jej škola nebo se při vyučování nudí?
  • Dostalo dítě odbornou nálepku a vy nevíte co dál?
  • Hádáte se často s dítětem nebo nevychází dítě s učiteli nebo spolužáky?
  • Je terčem posměchu či šikany, protože je v něčem dobré nebo naopak selhává?
  • Bojí se chodit do školy nebo ven?

Ochotně se s Vámi sejdeme, vyslechneme a společně pak najdeme řešení,            které pomůže Vám i Vašemu dítěti lépe zvládnout období povinné školní docházky.


Poradna funguje celoročně mimo červenec a srpen, v pracovním týdnu, přesný čas dle individuální dohody. Je nutné se však předem objednat. Jedna konzultace trvá přibližně 60 minut (max. však 90 minut).


JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?
1. vyplněním přihlášky níže - obratem Vás kontaktujeme.
2. telefonicky: 776 862 608 nebo mailem: z.vilimek@gmail.com
3. objednat se můžete i osobně v kanceláři Akropolis


V případě řešení rodinných nebo partnerských vztahů můžete kontaktovat:  Poradna pro rodiče a děti


„Aktivity projektu Spolu a aktivně jsou podpořeny z dotačního programu Rodina."

Děkujeme za podporu:

Téma: poradna, poradenství

Vypsané termíny

Speciálně-pedagogická poradna pro rodinu
termín:
04.01.2021 - 22.12.2021
cena:
zdarma
frekvence:
dle dohody
číslo účtu vaší platby:
2501077152/2010
  • V případě zájmu o poradenství, prosím vyplňte přihlášku. Na jejím základě Vám pracovnice/k zavolá a domluví si s Vámi první termín konzultace.

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz