O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště

V Akropolis pomáháme rodinám zvládat nelehké životní situace.

Nabízíme bezplatné odborné poradenství - osobně i prostřednictvím telefonu, e-mailu, skype atd.

  •  psychologické
  •  pedagogické
  •  sociální
  •  mediace
  •  kariérní

a další

Smysluplná náplň vašeho času vás posunuje blíž ke spokojenosti. Centrum Akropolis nabízí vzdělávací, volnočasové a dobrovolnické aktivity. Propojuje generace a podporuje setkávání.

Našim cílem je již více než 10 let podpora fungující rodiny na Uherskohradišťsku v duchu našeho hesla

VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME - BAVÍME

Soustředíme se na posilování rodiny a rozvoj rodičovských kompetencí. Začínáme u nejmenších dětí, kde díky službám miniškolky Rolnička, určené dětem od 1,5 roku do zahájení povinné školní docházky, podporujeme snazší slaďování pracovního a rodinného života rodičů. Dále nabízíme pestré volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti, mládež, dospělé a seniory. 

Jsme také dobrovolnickým centrem a každý rok k nám přijíždějí nezištně pracovat mladí z celé Evropské Unie.

Soustředíme na také práci s rodinami a dětmi se specifickými potřebami (ADHD, PAS, poruchy učení, mentální a kombinovaná postižení). Rozvíjíme smyslové vnímání a usnadňujeme začlenění dětí do kolektivu díky multisenzorickým místnostem Snoezelen.

Ke stažení


Kodrlová Eva

Kodrlová Eva

Na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně jsem vystudovala obor Sociální pedagogika a v současné době si dále doplňuji pedagogické vzdělání na Univerzitě Palackého v Olomouci, a to v oboru učitelství pro druhý stupeň ZŠ a SŠ.

Řadu let jsem se profesně věnovala mimo jiné i rodinám s dětmi v oblasti před a po rozvodové problematiky související s péčí o děti a styku rodičů s dětmi. 
V současné době pracuji v oblasti zabývají se pomocí matkám v nouzi a jejich dětem, které jsou různým způsobem ohroženy. 
Za řadu let praxe spojenou s problematikou péče o děti jsem se mimo jiné naučila, jak důležité a prospěšné je naplnění zdravého vztahu mezi rodiči a dětmi, jelikož dané může osobnost dětí v jejich budoucím životě výrazným způsobem ovlivnit a formovat. 
V centru Akropolis se věnuji asistovaným kontaktům rodičů s dětmi a snažím se dopomoci rodičům či ostatním příbuzným k opětovnému či novému nalezení cesty ke kontaktům se svými dětmi. 
"Kdo nechce, hledá důvody, kdo chce, hledá způsoby..."
Věřím, že asistovaný kontakt může být právě jedním ze způsobů, jak něco změnit... 

Aktivity lektora v rámci centra Akropolis

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz