O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště


V Akropolis se od roku 2009 řídíme heslem VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME – BAVÍME

Začínali jsme původně jako malé občanské sdružení, které nabízelo společný prostor pro setkávání rodin s malými dětmi. Vytvářeli jsme širokou nabídku různých pohybových a kreativních aktivit pro rodiny s dětmi. V současné době si uvědomujeme svou roli ve společnosti hlavně v preventivní oblasti. Podporujeme rodinu, jako široký celek. Nároky na čas, zabezpečení, finance, výchovu dětí, ale i péči o své staré rodiče jsou enormní. Manželství a partnerství se dnes rozpadají a rodiče by neměli zapomínat, že pro své děti zůstávají oporou bez ohledu na to, jak bolestivý byl rozpad jejich vztahu.

Naše aktivity typu Veselé hraní, miniškolky Rolničky, semináře s odborníky, svépomocné skupiny ale i pohybové, relaxační aktivity pomáhají našim klientům si plně uvědomit a prožít svou rodičovskou roli.

V případě krizových situacích máme síť bezplatných nebo finančně zvýhodněných poraden s odborníky z řad psychologů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, terapeutů a podobně.

Uvědomili jsme si, že děti jsou často pod tlakem, musí stále podávat výkon, soutěžit. Proto chceme, aby naše děti objevily zpět radost z pohybu, tvoření, aby utvářely přátelství, odnášely si vzpomínky na společný čas. Zvnitřnily si pojmy jako je respekt, dohoda, to umím, to se mi nelíbí. Věříme, že děti, které jsou vedeny k radosti, k důvěře v sebe sama a k ostatním se snáze stanou dospělými, kteří jednou budou žít spokojený život.

A jaké jsou naše vize? Chceme být místem pro setkávání. Budovat a podporovat komunitu. Propojovat generace. Rozvíjet, motivovat, být oporou pro rodiny i jednotlivce.  Uvědomit si, jak úžasné místo je naše planeta Země a vážit si zdrojů, které nám dává.


Kodrlová Eva

Kodrlová Eva

Na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně jsem vystudovala obor Sociální pedagogika a v současné době si dále doplňuji pedagogické vzdělání na Univerzitě Palackého v Olomouci, a to v oboru učitelství pro druhý stupeň ZŠ a SŠ.

Řadu let jsem se profesně věnovala mimo jiné i rodinám s dětmi v oblasti před a po rozvodové problematiky související s péčí o děti a styku rodičů s dětmi. 
V současné době pracuji v oblasti zabývají se pomocí matkám v nouzi a jejich dětem, které jsou různým způsobem ohroženy. 
Za řadu let praxe spojenou s problematikou péče o děti jsem se mimo jiné naučila, jak důležité a prospěšné je naplnění zdravého vztahu mezi rodiči a dětmi, jelikož dané může osobnost dětí v jejich budoucím životě výrazným způsobem ovlivnit a formovat. 
V centru Akropolis se věnuji asistovaným kontaktům rodičů s dětmi a snažím se dopomoci rodičům či ostatním příbuzným k opětovnému či novému nalezení cesty ke kontaktům se svými dětmi. 
"Kdo nechce, hledá důvody, kdo chce, hledá způsoby..."
Věřím, že asistovaný kontakt může být právě jedním ze způsobů, jak něco změnit... 

Aktivity lektora v rámci centra Akropolis

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz