O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště

Smysluplná náplň vašeho času vás posunuje blíž ke spokojenosti. Centrum Akropolis nabízí vzdělávací, volnočasové a dobrovolnické aktivity. Propojuje generace a podporuje setkávání.

Našim cílem je již 10 let podpora fungující rodiny na Uherskohradišťsku v duchu našeho hesla

VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME - BAVÍME

Soustředíme se na posilování rodiny a rozvoj rodičovských kompetencí. Začínáme u nejmenších dětí, kde díky službám miniškolky Rolnička, určené dětem od 1,5 roku do zahájení povinné školní docházky, podporujeme snazší slaďování pracovního a rodinného života rodičů. Dále nabízíme pestré volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti, mládež, dospělé a seniory. 

Jsme také dobrovolnickým centrem a každý rok k nám přijíždějí nezištně pracovat mladí z celé Evropské Unie.

V poslední době se soustředíme na práci s dětmi se specifickými potřebami (ADHD, poruchy učení, poruchy autistického spektra). Rozvíjíme smyslové vnímání a usnadňujeme začlenění dětí do kolektivu díky multisenzorickým místnostem Snoezelen.

Ke stažení

Soubor PDF: není dostupný


López Segura Iván

López Segura Iván

 

Dobrý den, jmenuji se Ivan Lopez Segura. Jsem z Mogente, malého města v provincii Valencie ve Španělsku, kde jsem vyrůstal, dokud jsem se ve svých 22 letech přestěhoval za prací do Valencie. Je mi 25 let a studoval jsem Networked Computer Systems Administration a rozhodl jsem se dělat dobrovolnictví, protože jsem chtěl poznat jiné kultury, získat nové životní zkušenosti, poznat nové lidi, zdokonalit se v angličtině a pokusit se mluvit trochu česky.

 

 

Hello, my name is Ivan Lopez Segura. I am from Mogente, a small town in the province of Valencia in Spain, where I grew up until I moved to Valencia for work at the age of 22. I am 25 years old and I studied Networked Computer Systems Administration, and I decided to do this volunteering because I wanted to get to know other cultures, get new experiences in life, meet new people, improve my English and try to speak some Czech.

 

Hola, mi nombre es Iván López Segura. Soy de Mogente, un pequeño pueblo de la provincia de la Comunidad Valenciana en España, donde crecí hasta que a los 22 años me mude a Valencia por trabajo. Tengo 25 años y estudié Administración de Sistemas Informáticos en Red, y decidí hacer este voluntariado por que quería conocer otras culturas diferentes a la mía, obtener nuevas experiencias en la vida, conocer gente nueva, mejorar el ingles e intentar hablar algo de checo.

 

 

 


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis

Momentálně nejsou žádné dostupné aktivity s tímto lektorem.

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz