O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště


V Akropolis se od roku 2009 řídíme heslem VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME – BAVÍME

Začínali jsme původně jako malé občanské sdružení, které nabízelo společný prostor pro setkávání rodin s malými dětmi. Vytvářeli jsme širokou nabídku různých pohybových a kreativních aktivit pro rodiny s dětmi. V současné době si uvědomujeme svou roli ve společnosti hlavně v preventivní oblasti. Podporujeme rodinu, jako široký celek. Nároky na čas, zabezpečení, finance, výchovu dětí, ale i péči o své staré rodiče jsou enormní. Manželství a partnerství se dnes rozpadají a rodiče by neměli zapomínat, že pro své děti zůstávají oporou bez ohledu na to, jak bolestivý byl rozpad jejich vztahu.

Naše aktivity typu Veselé hraní, miniškolky Rolničky, semináře s odborníky, svépomocné skupiny ale i pohybové, relaxační aktivity pomáhají našim klientům si plně uvědomit a prožít svou rodičovskou roli.

V případě krizových situacích máme síť bezplatných nebo finančně zvýhodněných poraden s odborníky z řad psychologů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, terapeutů a podobně.

Uvědomili jsme si, že děti jsou často pod tlakem, musí stále podávat výkon, soutěžit. Proto chceme, aby naše děti objevily zpět radost z pohybu, tvoření, aby utvářely přátelství, odnášely si vzpomínky na společný čas. Zvnitřnily si pojmy jako je respekt, dohoda, to umím, to se mi nelíbí. Věříme, že děti, které jsou vedeny k radosti, k důvěře v sebe sama a k ostatním se snáze stanou dospělými, kteří jednou budou žít spokojený život.

A jaké jsou naše vize? Chceme být místem pro setkávání. Budovat a podporovat komunitu. Propojovat generace. Rozvíjet, motivovat, být oporou pro rodiny i jednotlivce.  Uvědomit si, jak úžasné místo je naše planeta Země a vážit si zdrojů, které nám dává.


López Segura Iván

López Segura Iván

 

Dobrý den, jmenuji se Ivan Lopez Segura. Jsem z Mogente, malého města v provincii Valencie ve Španělsku, kde jsem vyrůstal, dokud jsem se ve svých 22 letech přestěhoval za prací do Valencie. Je mi 25 let a studoval jsem Networked Computer Systems Administration a rozhodl jsem se dělat dobrovolnictví, protože jsem chtěl poznat jiné kultury, získat nové životní zkušenosti, poznat nové lidi, zdokonalit se v angličtině a pokusit se mluvit trochu česky.

 

 

Hello, my name is Ivan Lopez Segura. I am from Mogente, a small town in the province of Valencia in Spain, where I grew up until I moved to Valencia for work at the age of 22. I am 25 years old and I studied Networked Computer Systems Administration, and I decided to do this volunteering because I wanted to get to know other cultures, get new experiences in life, meet new people, improve my English and try to speak some Czech.

 

Hola, mi nombre es Iván López Segura. Soy de Mogente, un pequeño pueblo de la provincia de la Comunidad Valenciana en España, donde crecí hasta que a los 22 años me mude a Valencia por trabajo. Tengo 25 años y estudié Administración de Sistemas Informáticos en Red, y decidí hacer este voluntariado por que quería conocer otras culturas diferentes a la mía, obtener nuevas experiencias en la vida, conocer gente nueva, mejorar el ingles e intentar hablar algo de checo.

 

 

 


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz