O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště

Smysluplná náplň vašeho času vás posunuje blíž ke spokojenosti. Centrum Akropolis nabízí vzdělávací, volnočasové a dobrovolnické aktivity. Propojuje generace a podporuje setkávání.

Našim cílem je již 10 let podpora fungující rodiny na Uherskohradišťsku v duchu našeho hesla

VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME - BAVÍME

Soustředíme se na posilování rodiny a rozvoj rodičovských kompetencí. Začínáme u nejmenších dětí, kde díky službám miniškolky Rolnička, určené dětem od 1,5 roku do zahájení povinné školní docházky, podporujeme snazší slaďování pracovního a rodinného života rodičů. Dále nabízíme pestré volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti, mládež, dospělé a seniory. 

Jsme také dobrovolnickým centrem a každý rok k nám přijíždějí nezištně pracovat mladí z celé Evropské Unie.

V poslední době se soustředíme na práci s dětmi se specifickými potřebami (ADHD, poruchy učení, poruchy autistického spektra). Rozvíjíme smyslové vnímání a usnadňujeme začlenění dětí do kolektivu díky multisenzorickým místnostem Snoezelen.

Ke stažení

Soubor PDF: není dostupný


Sošková Tamara

Sošková Tamara

Jsem maminka na mateřské dovolené dvou dětí.

Ráda se s nimi hraji a vymýšlím pro ně různé aktivity, aby se nenudili.

Doma si často zpíváme lidové písničky, ale i moderní písně pro děti od Mira Jaroša a Smejka a Tanculienky.

Od mala jsem zpívala ve folklorním souboru " Petrovičan" a teď zpívám s Nedakoňskými srnkami :-)

Jsem absolventka studia na VOŠPgS a SPgŠ Kroměříž obor Studium pedagogiky k výkonu činnosti pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou výchovnou činnost.

 


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz