O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště

Smysluplná náplň vašeho času vás posunuje blíž ke spokojenosti. Centrum Akropolis nabízí vzdělávací, volnočasové a dobrovolnické aktivity. Propojuje generace a podporuje setkávání.

Našim cílem je již 10 let podpora fungující rodiny na Uherskohradišťsku v duchu našeho hesla

VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME - BAVÍME

Soustředíme se na posilování rodiny a rozvoj rodičovských kompetencí. Začínáme u nejmenších dětí, kde díky službám miniškolky Rolnička, určené dětem od 1,5 roku do zahájení povinné školní docházky, podporujeme snazší slaďování pracovního a rodinného života rodičů. Dále nabízíme pestré volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti, mládež, dospělé a seniory. 

Jsme také dobrovolnickým centrem a každý rok k nám přijíždějí nezištně pracovat mladí z celé Evropské Unie.

V poslední době se soustředíme na práci s dětmi se specifickými potřebami (ADHD, poruchy učení, poruchy autistického spektra). Rozvíjíme smyslové vnímání a usnadňujeme začlenění dětí do kolektivu díky multisenzorickým místnostem Snoezelen.

Ke stažení

Soubor PDF: není dostupný


Montoya Manso Juan Felipe

Montoya Manso Juan Felipe

Hola! Mi nombre es Felipe, soy del centro de España, de Segovia, una ciudad muy parecida a Uherské Hradiště. Estoy estudiando el ultimo año antes de la universidad. Me considero una persona muy alegre y abierta. Estoy aqui, porque queria vivir en primera persona el voluntariado Europeo, aprender de otras culturas, como la Checa, aprender habilidades nuevas y trabajar en proyectos sociales.

Hello! My name is Felipe, I am from the center of Spain, from Segovia, a city very similar to Uherské Hradiště. I am studying the last year before college. I consider myself a very cheerful and openmind person. I am here, because i wanted to live European volunteering in the first person, learn from other cultures, such as Czech, learn new skills and work on social projects.

 

Ahoj! Jmenuji se Felipe, jsem ze středu Španělska, ze Segovia, města velmi podobného Uherskému Hradišti. Studuji poslední rok před vysokou školou. Považuji se za velmi veselého a otevřeného člověka. Jsem zde, protože jsem chtěl zažít osobě evropské dobrovolnictví, Poznávat jiné kultury, především českou.Učit se novým dovednostem a pracovat na sociálních projektech.


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz