O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště

Smysluplná náplň vašeho času vás posunuje blíž ke spokojenosti. Centrum Akropolis nabízí vzdělávací, volnočasové a dobrovolnické aktivity. Propojuje generace a podporuje setkávání.

Našim cílem je již 10 let podpora fungující rodiny na Uherskohradišťsku v duchu našeho hesla

VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME - BAVÍME

Soustředíme se na posilování rodiny a rozvoj rodičovských kompetencí. Začínáme u nejmenších dětí, kde díky službám miniškolky Rolnička, určené dětem od 1,5 roku do zahájení povinné školní docházky, podporujeme snazší slaďování pracovního a rodinného života rodičů. Dále nabízíme pestré volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti, mládež, dospělé a seniory. 

Jsme také dobrovolnickým centrem a každý rok k nám přijíždějí nezištně pracovat mladí z celé Evropské Unie.

V poslední době se soustředíme na práci s dětmi se specifickými potřebami (ADHD, poruchy učení, poruchy autistického spektra). Rozvíjíme smyslové vnímání a usnadňujeme začlenění dětí do kolektivu díky multisenzorickým místnostem Snoezelen.

Ke stažení

Soubor PDF: není dostupný


Pazderka Vlastimil

Pazderka Vlastimil

Terapeut tradiční čínské medicíny (TCM)

 

Vystudoval jsem farmacii na VFU v Brně a jako mladý nadšený absolvent ihned vlétl do pracovního procesu s vidinou naplnění svého životního cíle, a to s nejlepším vědomím a svědomím přispívat k celkovému zlepšení zdraví společnosti. Brzy jsem však narazil na limity západní medicíny (jakožto i celého systému našeho zdravotnictví) a rozhodl se pro jinou cestu. Shodou šťastných i nešťastných okolností se přede mnou otevřely brány tajemné tradiční čínské medicíny a já do ní bez váhání vkročil. Po pětiletém úspěšně zakončeném studiu na TCM Institutu v Praze pod vedením MUDr. Josefa Luckého jsem se rozhodl šířit nabyté vědomosti i ve svém rodném kraji.

TCM neznamená jen léčení nemocí, nabízí i jiný pohled na svět, pohled východních kultur a jejich filosofií, který k nám přes silně zakořeněnou křesťansko židovskou tradici jen velmi těžce a pomalu prosakuje. Nachází souvislosti tam, kde je naší naučenou optikou nevidíme a díky tomu nabízí řešení i některých zdánlivě neřešitelných situací. Vzhledem ke svému původnímu zaměření můžu přednášené téma rozebrat i z pohledu západní medicíny, upozornit na paralely obou medicínských systémů a vypíchnout plusy a mínusy jednotlivých způsobů řešení.

Budu velmi rád, pokud Vás uvidím na některé ze svých přednášek a budu ještě radši, když Vám dokážu, že fakt nekecám.


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz