O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště

Smysluplná náplň vašeho času vás posunuje blíž ke spokojenosti. Centrum Akropolis nabízí vzdělávací, volnočasové a dobrovolnické aktivity. Propojuje generace a podporuje setkávání.

Našim cílem je již 10 let podpora fungující rodiny na Uherskohradišťsku v duchu našeho hesla

VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME - BAVÍME

Soustředíme se na posilování rodiny a rozvoj rodičovských kompetencí. Začínáme u nejmenších dětí, kde díky službám miniškolky Rolnička, určené dětem od 1,5 roku do 3 let, podporujeme snazší slaďování pracovního a rodinného života rodičů. Dále nabízíme pestré volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti, mládež, dospělé a seniory. 

Jsme také dobrovolnickým centrem a každý rok k nám přijíždějí nezištně pracovat mladí z celé Evropské Unie.

V poslední době se soustředíme na práci s dětmi se specifickými potřebami (ADHD, poruchy učení, poruchy autistického spektra). Rozvíjíme smyslové vnímání a usnadňujeme začlenění dětí do kolektivu díky multisenzorickým místnostem Snoezelen.


Daviňa Antonio

Daviňa Antonio

Hola!

Me llamo Antonio, y vengo de Santiago de Compostela, España. Tengo 22 años, y me considero una persona alegre, activa y responsable. Mis principales intereses son la política, la historia, la música, y el conocer gente de diferentes culturas a la mía, ya que creo que siempre puedo aprender algo nuevo con ellos. Tras acabar el año pasado mi carrera de Ciencia Política y la Administración, me he embarcado en la aventura de ser voluntario en Akropolis con las expectativas de hacer una contribución real a la sociedad, conocer mejor la cultura e idioma checo y obtener la experiencia que otorga el vivir en el extranjero fuera de la zona de comfort.

 

Hello!

My name is Antonio, and I come from Santiago de Compostela, Spain. I am 22 years old, and I consider myself a cheerful, active and reliable person. My main interests are the politics, the history, the music, and meeting people from different cultures, as I think I can always learn something from them. After finishing last year my bachelor in Political Science and Administration, I have decided to make an EVS in Akropolis with the expectatives of making a real contribution to society, to know better the Czech culture, and to obtain the experience that living abroad out the comfort zone grants.


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis