O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště

Smysluplná náplň vašeho času vás posunuje blíž ke spokojenosti. Centrum Akropolis nabízí vzdělávací, volnočasové a dobrovolnické aktivity. Propojuje generace a podporuje setkávání.

Našim cílem je již 10 let podpora fungující rodiny na Uherskohradišťsku v duchu našeho hesla

VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME - BAVÍME

Soustředíme se na posilování rodiny a rozvoj rodičovských kompetencí. Začínáme u nejmenších dětí, kde díky službám miniškolky Rolnička, určené dětem od 1,5 roku do 3 let, podporujeme snazší slaďování pracovního a rodinného života rodičů. Dále nabízíme pestré volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti, mládež, dospělé a seniory. 

Jsme také dobrovolnickým centrem a každý rok k nám přijíždějí nezištně pracovat mladí z celé Evropské Unie.

V poslední době se soustředíme na práci s dětmi se specifickými potřebami (ADHD, poruchy učení, poruchy autistického spektra). Rozvíjíme smyslové vnímání a usnadňujeme začlenění dětí do kolektivu díky multisenzorickým místnostem Snoezelen.


Bajerová Martina

Bajerová Martina

Mgr. Martina Bajerová

zakladatelka a provozovatelka Písečného centra

lektorka kurzů ŠANCE PRO OČI - kurz na zlepšení zraku

lektorka kurzů kreslení pravou hemisférou - jejími kurzy prošlo přes více než 1000 spokojených lidí

kinezioložka

pořádá ženské kruhy, dětské kruhy, vede osobní konzultace

více info o lektorce a její činnosti na www.opravdovysvet.cz, www.sanceprooci.cz, www.pisecnecentrum.cz

opravdovysvet@centrum.cz


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis