O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště

Smysluplná náplň vašeho času vás posunuje blíž ke spokojenosti. Centrum Akropolis nabízí vzdělávací, volnočasové a dobrovolnické aktivity. Propojuje generace a podporuje setkávání.

Našim cílem je již 10 let podpora fungující rodiny na Uherskohradišťsku v duchu našeho hesla

VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME - BAVÍME

Soustředíme se na posilování rodiny a rozvoj rodičovských kompetencí. Začínáme u nejmenších dětí, kde díky službám miniškolky Rolnička, určené dětem od 1,5 roku do 3 let, podporujeme snazší slaďování pracovního a rodinného života rodičů. Dále nabízíme pestré volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti, mládež, dospělé a seniory. 

Jsme také dobrovolnickým centrem a každý rok k nám přijíždějí nezištně pracovat mladí z celé Evropské Unie.

V poslední době se soustředíme na práci s dětmi se specifickými potřebami (ADHD, poruchy učení, poruchy autistického spektra). Rozvíjíme smyslové vnímání a usnadňujeme začlenění dětí do kolektivu díky multisenzorickým místnostem Snoezelen.


Omelková Veronika

Omelková Veronika

Rok narození: 1993

vzdělání: Gymnázium v Uherském Hradišti, studium na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity

hobby: Aerobik, lyžování, tanec, kolečkové brusle, četba, ruský jazyk

Držitelka licence instruktor aerobiku a instruktor lyžování

Držitelka certifikátu s  oprávněním předcvičovat hodiny "Břišní pekáč"

Působí jako vedoucí na dětských táborech.

Pravidelně se vzdělává na odborných školeních a mezinárodních kongresech.

Aerobiku se věnuje od roku 2002.

 Praxe:

2007 - 2009 pomocná lektorka na ZŠ Sportovní v UH

2009 - 2013 lektorka aerobiku na DDM Šikula v UH

2011 - 2012 pomocná lektorka Aerobik klubu Zíln - pobočka v UH

2013 - lektorka na DDM v Uh. Ostrohu

od září 2013 lektorka v Centru Akropolis


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis