O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště

Smysluplná náplň vašeho času vás posunuje blíž ke spokojenosti. Centrum Akropolis nabízí vzdělávací, volnočasové a dobrovolnické aktivity. Propojuje generace a podporuje setkávání.

Našim cílem je již 10 let podpora fungující rodiny na Uherskohradišťsku v duchu našeho hesla

VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME - BAVÍME

Soustředíme se na posilování rodiny a rozvoj rodičovských kompetencí. Začínáme u nejmenších dětí, kde díky službám miniškolky Rolnička, určené dětem od 1,5 roku do zahájení povinné školní docházky, podporujeme snazší slaďování pracovního a rodinného života rodičů. Dále nabízíme pestré volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti, mládež, dospělé a seniory. 

Jsme také dobrovolnickým centrem a každý rok k nám přijíždějí nezištně pracovat mladí z celé Evropské Unie.

V poslední době se soustředíme na práci s dětmi se specifickými potřebami (ADHD, poruchy učení, poruchy autistického spektra). Rozvíjíme smyslové vnímání a usnadňujeme začlenění dětí do kolektivu díky multisenzorickým místnostem Snoezelen.

Ke stažení

Soubor PDF: není dostupný


Němcová Jitka

Němcová Jitka

V centru Akropolis začínala v roku 2016 jako recepční. 

Nyní jako koordinátorka pohybových aktivit a projektu Horizont.

Pomocná lektorka sportovně pohybového kroužku sportíci pro děti 4-6 let.

A o prázdninách je lektorkou příměstských a pobytových táborů.

Získala osvědčení v kurzech administrace a počítačových základech.

Aktuálně se vzdělává a zdokonaluje v angličtině.

Záliby a koníčky:

sportování ( běžky, jízda na kole, turistika, procházky se psem..), četba knih, ráda šije, poslouchá příjemnou muziku a hraje deskové hry

Dosažené vzdělání:

Střední průmyslová škola oděvní v Prostějově- ukončena maturnitní zkouškou
 


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz